Miesięczne archiwum: sierpień 2023

BILET ZINTEGROWANY ZTM + ZG PKS „AUTOBUS+AUTOBUS”

Informujemy, że od dnia 30 sierpnia br. ZTM w Rzeszowie we współpracy z ZG PKS wznawia ofertę biletu zintegrowanego Autobus+Autobus. Bilety do nabycia w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie oraz sklepie internetowym www.ebilet.erzeszow.pl .

Posiadacz takiego biletu będzie uprawniony do korzystania bez limitu ilości przejazdów na wszystkich liniach autobusami komunikacji miejskiej ZTM w Rzeszowie oraz na wybranych trasach ZG PKS.

Szczegóły: https://ztm.rzeszow.pl/menu/epodrozny/bilety/

ZAPISANIE UPRAWNIENIA ZA POMOCĄ KASOWNIKA

ZAPISANIE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW ZA POMOCĄ KASOWNIKA

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. uruchomiona zostaje możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów za pomocą kasownika.

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

 

KROK 1

Przesłanie dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

Temat wiadomości: Imię i nazwisko dziecka(dzieci)

Treść wiadomości:

Imię i nazwisko dziecka

PESEL

Numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej

(W jednym mailu można podać dane wszystkich dzieci, dla których ma być zapisane uprawnienie.)

Załączniki:

 • Skan lub zdjęcie pierwszej strony legitymacji szkolnej lub skan mLegitymacji (dotyczy roczników 2006-2016) lub skan mLegitymacji z datą ważności 30.09.2024 r. (dotyczy roczników 2003-2005)
 • Skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Dokumenty winny być kompletne. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

 

KROK 2

Weryfikacja dokumentów przez ZTM w ciągu 8 dni roboczych

W terminie do 8 dni roboczych przesłany zostanie e-mail z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

zawierający informację o pozytywnej weryfikacji i  możliwości zapisania uprawnienia w kasowniku.

 

KROK 3

Zapisanie uprawnienia w kasowniku w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wiadomości

Instrukcja dotycząca sposobu zapisania i terminu będzie podana w e-mailu.

Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

 

Uwagi

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej.

Jeżeli wysłane dokumenty będą niewłaściwe lub niekompletne otrzymają państwo informację z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

Prosimy wówczas o ponowne przesłanie kompletu danych i dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów –
  Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
 3. W celu umożliwienia zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które należy podać. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe zapisanie ww. uprawnienia.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż biletów semestralnych uczniowskich

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że możliwy już jest zakup biletu semestralnego dla uczniów, którzy nie mają uprawnień do korzystania z biletów bezpłatnych na wszystkie linie komunikacji miejskiej:

Strefa  A        w cenie  315,00 zł

Strefa  A + B  w cenie  390,00 zł

Strefa  B         w cenie  275,00 zł

Bilety semestralne uczniowskie na okres od 1 wrzesień 2023 r. do 31stycznia 2024 r. dostępne są w sprzedaży przez:

 • sklep internetowy erzeszow.pl lub www.rtm.erzeszow.pl,
 • w biletomatach stacjonarnych,
 • w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM:
 • Targowa 1,
 • Lisa Kuli 20,
 • H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65.

Do zakupu biletu semestralnego potrzebna jest spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska oraz ważna legitymacja szkolna.

Święto Wojska Polskiego – chwilowe utrudnienia w ruchu

We wtorek (15 sierpnia) w Rzeszowie odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego. Od godziny 10.20 do godz. 11.00 przewidziany jest przemarsz pododdziałów wojska przez następujące ulice: Reformacką, Langiewicza, Hoffmanowej, Mochnackiego, rondo Pakosława, al. Cieplińskiego na wysokości pomnika gen. W. Sikorskiego.

W tym czasie mogą nastąpić chwilowe utrudnienia w ruchu autobusów MPK.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

W piątek Rajd Rzeszowski – będą utrudnienia

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 sierpnia br. (piątek) w związku z organizowanym „32. Rajdem Rzeszowskim” nastąpią zamknięcia ulic oraz utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z powyższym ZTM przedstawia plan objazdów dla autobusów. W godz. ok. 17:00 – 23:00 autobusy kursujące ulicami Mochnackiego, Lisa – Kuli i Cieplińskiego zostaną skierowane trasami objazdowymi według poniższego schematu:

 • Linia 0B do przyst. Dąbrowskiego park 01 bez zmian następnie Kilara – Szopena – Targową – Pl. Wolności – Piłsudskiego U. Wojewódzki 08 i dalej trasą bez zmian
 • Linie 0A, 2, 3, 7, 14, 30, 34, 36, 58 do przyst. Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 – Pl. Wolności – Targową – Szopena – Kilara (dla linii 0A, 3, 7, 30, 34, 36) – Dąbrowskiego/Hetmańską/Kopisto i dalej trasą bez zmian;
 • Linie nr 8, 18, 23, 26, 28 do przyst. Marszałkowska 01 bez zmian następnie Piłsudskiego  U. Wojewódzki 03 – Pl. Wolności – Targową – Szopena – Kilara  – Langiewicza/Dąbrowskiego/Hetmańską i dalej trasą bez zmian;
 • Linie nr 11, 15 do przyst. Lwowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Rejtana – Kopisto – Kilara – Dąbrowskiego i dalej bez zmian;
 • Linie nr 35, 45 od przystanku Pl. Wolności 01 następnie Targową – Szopena – Kilara  – Langiewicza/Dąbrowskiego i dalej trasą bez zmian;
 • Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza): do ul. Langiewicza według obowiązujących objazdów następnie Unii Lubelskiej – Kilara – Podwisłocze i dalej trasą bez zmian;
 • Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny): do al. Kopisto bez zmian następnie Kilara – Unii Lubelskiej i dalej Langiewicza i według obowiązujących objazdów;
 • Linia nr 42 do przyst. Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 bez zmian następnie Asnyka, Grottgera, Pl. Kilińskiego (z pominięciem przystanku Pl. Kilińskiego 01) – Fredry – Batorego – Pl. Wolności 04 – Piłsudskiego i dalej trasą bez zmian;
 • Linia nr 59 do przyst. Bardowskiego 03 bez zmian następnie Batorego, Głowackiego – Targową – Szopena – Kilara  – Dąbrowskiego i dalej trasą bez zmian;

Wyżej wymienione trasy tymczasowe obowiązują również w kierunkach powrotnych o ile nie wskazano inaczej.

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.