ePUAP

ePUAP

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Pełna nazwa podmiotu w ePUAP:  Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Identyfikator w ePUAP:  ztmrzeszow

Skrzynka: Skład_ESP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do ZTM w Rzeszowie:

 • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy ZTM 7.30 – 15.30, w sekretariacie pok. 32 na III piętrze klientowi może zostać przybita pieczątka na kopi z datą wpływu do ZTM,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: ztm@ztm.erzeszow.pl za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ZTM na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Dostępna jest instrukcja w menu ePUAP/Pomoc ePUAP.

 


Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 5 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 4. Akceptowalne formaty załączników to:
  *.doc, *.docx, *.rtf
  *.xls, *.xlsx
  *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  *.pdf
  *.zip

Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD,
 • Płyta DVD,
 • Pamięć USB
Uwaga:
 • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Instrukcja ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

 

Aby skorzystać z ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Należy posiadać konto założone w serwisie (www.epuap.gov.pl)

 

1. Po przejściu na powyższą stronę należy zalogować się do serwisu (Zaloguj się, w prawym górnym roku). Następnie podać dane logowania: login i hasło. Jak na poniższym zrzucie ekranu

1

2. Po zalogowaniu znajdziemy się w panelu głównym, gdzie wybieramy opcję „Usługa Centralna”.

2

 

3. Aby przejść dalej klikamy na : „Wyślij pismo do dowolnego urzędu”

3

 

4. Następnie klikamy na : „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”

4

 

5. Po przejściu na następną stronę jeśli interesująca nas miejscowość bądź miasto nie jest zaznaczone (patrz zrzut ekranu poniżej) należy kliknąć „Zmień”. W przypadku gdy miasto zgadza się z naszymi oczekiwaniami należy kliknąć przycisk „”Przejdź do formularza” i do punktu 8. w tej instrukcji.

5

 

6. Po kliknięciu na „zmień” pojawia się opcja wpisania nazwy miejscowości, należy to zrobić. A następnie po pojawianiu się listy poniżej wybrać interesujące nas miasto lub miejscowości.

6

 

7. Dla zatwierdzenia klikamy przycisk „Idź”, następnie należy kliknąć na „Przejdź do formularza”

7

 

8. Pojawia się strona formularza jeśli wcześniej nie zalogowaliśmy się teraz zostaniemy o to poproszeni (patrz punkt 1.) Klikamy na przycisk „Dodaj odbiorcę”

8

 

9. W dalszej kolejności klikamy przycisk „Filtruj” i w polu nazwa wpisujemy nazwę interesującego nas urzędu, w tym przypadku „Zarząd Transportu Miejskiego”, następnie klikamy przycisk „Filtruj” i z pozycji poniżej wybieramy ten właściwy poprzez kliknięcie „Wybierz”. Zatwierdzamy wszystko „Zatwierdź”

9

 

10. Następnie wypełniamy formularz w właściwy dla sprawy sposób i zatwierdzamy bądź wykonujemy pożądaną operację. W dalszej kolejności wykonujemy czynności wg instrukcji serwisu.

10

Skip to content