Załatwianie spraw

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
przyjmuje podróżnych od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:30 – 15:30

 

Odwołania/Reklamacje w sprawie mandatów.

Podróżni w sprawie odwołań/reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty przyjmowani są w poniedziałki w godz. 12:00 do 16:00. Natomiast w przypadku kiedy poniedziałek wypada w dzień wolny od pracy na stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl umieszczona zostanie informacja o innym/zastępczym terminie przyjmowania podróżnych.

 

Punkty Obsługi Podróżnego obsługujące podróżnych:

Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Lisa Kuli 20
Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Targowa 1
Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Trembeckiego 3
Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Krakowskiej 20
Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Kopisto 1
Punkt  Obsługi  Podróżnego przy ulicy Towarnickiego  7

 

Godziny pracy oraz lokalizacja Punktów Obsługi Podróżnego kliknij tutaj!

 

Parking podziemny Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego:

Reklamacje w sprawie opłat parkingowych można zgłosić:

  • za pośrednictwem poczty email: ztm@ztm.erzeszow.pl
  • w siedzibie lub listownie:
    Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
    ul. Trembeckiego 3,
    35-234 Rzeszów

Pobierz: Wzór wniosku reklamacyjnego RCK

 

Skargi i interwencje

Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do ZTM (w tym skargi na kierowców).
Uwagi składać można listownie na adres:
Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

Uwaga:
W świetle postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 5 poz. 46 rozdz.3 §8 pnk 1 informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego mogą pozostać bez rozpatrzenia.

 

Regulamin udostępniania logotypu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

 

Skip to content