Aktualności

ZAPISANIE UPRAWNIENIA ZA POMOCĄ KASOWNIKA

ZAPISANIE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW ZA POMOCĄ KASOWNIKA

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. uruchomiona zostaje możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów za pomocą kasownika.

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

 

KROK 1

Przesłanie dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

Temat wiadomości: Imię i nazwisko dziecka(dzieci)

Treść wiadomości:

Imię i nazwisko dziecka

PESEL

Numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej

(W jednym mailu można podać dane wszystkich dzieci, dla których ma być zapisane uprawnienie.)

Załączniki:

Dokumenty winny być kompletne. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

 

KROK 2

Weryfikacja dokumentów przez ZTM w ciągu 8 dni roboczych

W terminie do 8 dni roboczych przesłany zostanie e-mail z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

zawierający informację o pozytywnej weryfikacji i  możliwości zapisania uprawnienia w kasowniku.

 

KROK 3

Zapisanie uprawnienia w kasowniku w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wiadomości

Instrukcja dotycząca sposobu zapisania i terminu będzie podana w e-mailu.

Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

 

Uwagi

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej.

Jeżeli wysłane dokumenty będą niewłaściwe lub niekompletne otrzymają państwo informację z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

Prosimy wówczas o ponowne przesłanie kompletu danych i dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów –
    Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
  3. W celu umożliwienia zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które należy podać. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe zapisanie ww. uprawnienia.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;

 

 

 

 

 

 

Skip to content