Archiwa kategorii: Bez kategorii

Bilet okresowe już dostępne w aplikacji mPay

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Podróżnych od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadził możliwość zakupu biletów okresowych np. pięciodniowych, miesięcznych lub 30-dniowych liniowych, sieciowych miesięcznych, 30-dniowych, 90-dniowych, 180-dniowych przez aplikację mobilną „mPay”. Pasażerowie komunikacji miejskiej w Rzeszowie korzystają z aplikacji „mPay” już od kilku lat, kupując regularnie bilety 1-przejazdowe, 60-minutowe oraz 24-godzinne.

Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi.

mPay

TEKST ALTERNATYWNY

Uruchomienie od 1 lutego br. nowej linii nr 57 obsługującej tereny osiedla Pogwizdów Nowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że z dniem 1 lutego br. uruchomiona zostanie dodatkowa linia nr 57 obsługująca teren osiedla Pogwizdów Nowy.

 

Przebieg trasy linii (linia okólna) : Dworaka (targ) – Piłsudskiego – Pl. Wolności – Marszałkowska – Myśliwska – Pogwizdowska – Myśliwska – Warszawska – Marszałkowska – Piłsudskiego – Pl. Wolności – Dworaka (targ).

 

Rozkłady jazdy dostępne będą już wkrótce na naszej stronie http://einfo.erzeszow.pl/

 

TEKST ALTERNATYWNY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż podczas kontroli biletów obowiązywać będą zaświadczenia dla osób bezrobotnych upoważniające do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wydane od dnia 15 września 2020 r.

Powyższe zaświadczenia będziemy respektować do dnia 31 marca 2021 r. Oznacza to, że w przypadku gdy bezrobotny posiada ww. zaświadczenie z datą wystawienia 15 września 2020 r. lub późniejszą – może on na jego podstawie podróżować komunikacją miejską aż do dnia 31 marca 2021 r., nie ma konieczności wydawania dla niego nowego zaświadczenia.

 

TEKST ALTERNATYWNY

plan transportowy

Ogłoszenie dotyczące projektu

PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2021-2030 Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 30. ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t., z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) informuje się, że Zarządzeniem Nr VIII/1144/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji dotyczącej projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” przedstawia się treść ww. projektu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez zebranie opinii i uwag zgłoszonych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Ustala się termin składania opinii dotyczących projektu na okres od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. Projekt oraz formularz opinii i uwag mieszkańców zamieszczony zostanie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz zostaną wyłożone w formie papierowej w Punktach Obsługi Mieszkańców: w Galerii Rzeszów przy al. Piłsudskiego 44 poziom +2, Centrum Handlowym Plaza Rzeszów przy ul. Rejtana 65 poziom +1, Galerii Handlowej Nowy Świat przy ul. Krakowskiej 20 poziom 0, Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall przy al. Kopisto 1 poziom +2; Punktach Obsługi Podróżnego: na Dworcu Lokalnym przy ul. Towarnickiego 7, ul. Grottgera 22, Targowej 1 poziom 0, Lisa – Kuli 20, pokoju 1 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3, Wypełnione formularze opinii i uwag można składać od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. w ww. wymienionych miejscach lub kierować drogą pocztową na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 bądź drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w zakładce „Konsultacje społeczne Planu Transportowego” oraz stronie internetowej Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  www.erzeszow.pl, najpóźniej w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Plan transportowy

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 53 w okresie 8-10 stycznia br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniach 8-10 stycznia br. na skutek zmiany w grafiku lotów na lotnisku w Jasionce zmianie ulega rozkład jazdy linii nr 53 wg poniższego harmonogramu:

 » 8 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:10, 12:10, 19:10, 23:20;

~ z Lotniska: 11:20, 13:20, 21:20, 0:20;

» 9 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 4:10, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10;

~ z Lotniska: 5:10, 15:10, 18:10, 19:10, 20:10;

» 10 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:00, 12:00, 16:00, 23:10;

~ z Lotniska: 11:00, 13:00, 18:00, 0:20.

TEKST ALTERNATYWNY

Informacja dot. kursowania autobusów w dniu 31.12.2020 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z ogłoszonym przez Premiera RP brakiem obowiązywania zakazu przemieszczania się w nocy z dnia 31 grudnia br. na 01 stycznia 2021 r., autobusy komunikacji miejskiej w dniu 31 grudnia br. będą kursować do ok. godz. 20:00.

Szczegółowy harmonogram ostatnich kursów na poszczególnych liniach znajduje się w tabeli poniżej.

Serdecznie przepraszamy za zmiany.

Do siego roku!

31 grudnia 2020 r.

Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu
0A Dworzec Główny PKP 19:35 Dworzec Główny PKP 20:05
0B Pl. Kilińskiego 19:30 Dworzec Główny PKP 19:56
1 Krakowska 17:59 Ciepłownicza 18:41
1 Ciepłownicza 19:06 Krakowska 19:33
2 Baligrodzka 17:42 Kard. K. Wojtyły 18:27
2 Kard. K. Wojtyły 18:45 Baligrodzka 19:26
3 Boguchwała 19:20 Krakowska 19:57
3 Krakowska 19:40 Piłsudskiego U.M.* 19:56
4 Lubelska MPK 18:55 Krasne 19:22
4 Krasne 19:30 Lubelska MPK 20:00
5 Lubelska MPK 18:30 Matysowska 19:22
5 Matysowska 19:30 Lubelska MPK 19:30
6 Słocińska 18:52 Ustrzycka 19:32
6 Ustrzycka mostek 18:54 Dworzec Główny PKP* 19:11
7 Dworzec Lokalny 16:55 Krasne 17:34
7 Krasne 17:50 Dworzec Lokalny 18:30
8 Rudna Wielka 18:27 Sikorskiego 19:20
8 Sikorskiego 19:01 Warszawska / Borowa* 19:39
8 Sikorskiego 19:31 Warszawska / Borowa 20:09
9 Staroniwska 19:30 Trembeckiego ZTM* 19:49
9 Olbrachta 19:45 Trembeckiego ZTM* 20:10
10 Bł. Karoliny 17:40 Łukasiewicza 18:32
10 Łukasiewicza 18:38 Bł. Karoliny 19:24
11 Matuszczaka 19:27 Potockiego 19:59
11 Potockiego 19:18 Dworzec Główny PKP* 19:38
11 Potockiego 19:43 Dworzec Główny PKP* 20:03
12 Trembeckiego ZTM 18:10 Budziwojska 19:05
12 Budziwojska 19:10 Trembeckiego ZTM 19:52
13 Langiewicza 19:07 Lwowska 19:52
13 Lwowska 18:58 Wita Stwosza 19:49
14 Dworzec Lokalny 18:35 K. K. Wojtyły 19:12
14 K. K. Wojtyły 19:20 Dworzec Lokalny 18:54
15 Cienista 19:45 Dworzec Główny PKP* 19:59
15 Jarowa 19:00 Dworzec Główny PKP 19:30
16 Dworzec Lokalny 18:40 Św. Rocha 19:04
16 Św. Rocha 19:13 Dworzec Lokalny 19:33
17 Przemysłowa 19:14 Lwowska 19:46
17 Lwowska 19:16 Wita Stwosza 19:45
18 Miłocińska 18:35 Łukasiewicza 19:16
18 Łukasiewicza 19:18 Obr. Poczty Gdańskiej 19:50
19 Miłocińska 18:59 Łukasiewicza 19:30
19 Łukasiewicza 19:34 Obr. Poczty Gdańskiej 20:01
20 Bardowskiego 18:15 Bratkowice 18:01
20 Bratkowice 19:08 Bardowskiego 19:48
22 Bardowskiego 18:38 Mrowla 19:08
22 Mrowla 19:24 Bardowskiego 19:51
23 Lubelska 16:43 Matuszczaka 17:12
23 Matuszczaka 17:20 Lubelska 17:45
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:55 Matuszczaka 16:20
24 Matuszczaka 16:35 Obr. Poczty Gdańskiej 16:56
25 Cienista 18:33 Kalinowa 19:11
25 Kalinowa 19:25 Wyzwolenia 19:43
26 Cienista 18:30 Krakowska 19:16
26 Krakowska 19:25 Wyzwolenia 19:36
27 Cienista 19:27 Bł. Karoliny 19:54
27 Bł. Karoliny 19:20 Cienista 19:51
28 Lubelska MPK 18:35 Beskidzka 19:22
28 Beskidzka 19:30 Lubelska MPK 19:59
29 Trembeckiego ZTM 13:35 Przemysłowa 14:20
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 16:11
30 Mikołajczyka 19:00 Matuszczaka 19:24
30 Matuszczaka 19:36 Mikołajczyka 20:01
31 Lubelska MPK 17:57 Sikorskiego 18:38
31 Sikorskiego 18:45 Lubelska MPK 19:20
32 Obr. Poczty Gdańskiej 17:15 Niepodległości 17:47
32 Niepodległości 18:00 Obr. Poczty Gdańskiej 18:30
33 Lubelska MPK 18:04 Kalinowa 18:37
33 Kalinowa 18:45 Lubelska MPK 19:14
34 Lwowska szpital 18:40 Błękitne Wzgórze 19:32
34 Błękitne Wzgórze 19:44 Piłsudskiego U.M.* 20:05
35 Bardowskiego 17:35 Kielanówka 18:01
35 Kielanówka 18:15 Bardowskiego 18:42
36 Bł. Karoliny 17:25 Św. Rocha 18:18
36 Św. Rocha 18:37 Bł. Karoliny 19:23
37 Trembeckiego ZTM 17:47 Hermanowa 18:50
37 Hermanowa 19:02 Trembeckiego ZTM 19:53
38 Zwięczycka MPWiK 19:30 Dworzec Główny PKP* 19:50
38 Olbrachta 18:45 Zwięczycka MPWiK 19:20
39 Pl. Kilińskiego 15:40 Przemysłowa 16:05
39 Przemysłowa 16:10 Dworzec Główny PKP 16:38
40 Bł. Karoliny 18:05 Łukasiewicza 18:39
40 Łukasiewicza 18:46 Bł. Karoliny 19:15
41 Bardowskiego 16:00 Potockiego 16:29
41 Potockiego 16:33 Bardowskiego 16:58
42 Bł. Karoliny 19:15 Bł. Karoliny 19:57
43 Niepodległości 18:30 Przemysłowa 18:57
43 Przemysłowa 19:05 Niepodległości 19:30
44 Pl. Kilińskiego 18:28 Królka 19:01
44 Królka 19:09 Dworzec Główny PKP 19:38
45 Bardowskiego 18:00 Mogielnica 18:42
45 Mogielnica 18:49 Bardowskiego 19:27
46 Dworzec Lokalny 15:50 Słocińska 16:25
46 Słocińska 16:32 Dworzec Lokalny 17:01
47 Baligrodzka 17:27 Dworaka 17:56
47 Dworaka targ 18:00 Baligrodzka 18:29
48 Cienista 17:00 Matysowska 17:31
48 Matysowska 17:40 Rejtana 18:01
49 Św. Rocha 14:00 Przemysłowa 14:33
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:37
51 Bardowskiego 16:20 Tajęcina 17:02
51 Tajęcina 17:15 Bardowskiego 17:51
52 Bardowskiego 17:20 Zaczernie 17:45
52 Zaczernie 18:15 Bardowskiego 18:39
53 Dworzec Lokalny 4:10 Jasionka 4:43
53 Jasionka 5:20 Dworzec Lokalny 5:52
54 Bardowskiego 15:30 Rogoźnica 16:01
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:38
55 Bardowskiego 15:13 Technologiczna 15:48
55 Technologiczna 16:15 Bardowskiego 16:44
56 Dworaka 15:35 Siedliska 16:28
56 Siedliska 16:38 Dworaka 17:25
58 Mikołajczyka 17:55 Hermanowa 18:56
58 Hermanowa 19:28 Mikołajczyka 20:19
59 Trembeckiego ZTM 18:45 Przemysłowa 19:18
59 Przemysłowa 19:30 Trembeckiego ZTM 20:00

 

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

 

TEKST ALTERNATYWNY