Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Zintegrowany Bilet Pociąg + Autobus

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż z dniem1 października 2022 r. POLREGIO S.A. we współpracy z ZTM Rzeszów wprowadza Zintegrowany Bilet Pociąg + Autobus. Bilet będzie uprawniał do przejazdów środkami komunikacji miejskiej na całym obszarze obsługiwanym przez ZTM Rzeszów (niezależnie od wariantu strefy kolejowej) oraz pociągami REGIO na obszarze objętym stacjami:

♦ Strefa I – Rzeszów Główny, Rzeszów Zachodni, Rudna Wielka, Świlcza, Rzeszów Załęże, Strażów, Rzeszów Staroniwa, Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca, Boguchwała, Miłocin, Zaczernie, Rogoźnica koło Rzeszowa,

♦ Strefa II – Trzciana, Będziemyśl, Krzemienica, Łańcut, Wisłoczanka, Babica Kolonia, Czudec, Głogów Małopolski, Budy Głogowskie,

♦ Strefa III – Sędziszów Małopolski, Ropczyce Witkowice, Ropczyce, Głuchów, Kosina, Rogóżno koło Łańcuta, Grzęska, Zaborów Błonia, Zaborów, Strzyżów nad Wisłokiem, Widełka, Kolbuszowa,

♦ Strefa IV – Lubzina, Dębica Wschodnia, Dębica, Przeworsk.

Cena biletu zależy od wyboru danej strefy kolejowej POLREGIO:

Strefa I: bilet normalny 172 zł, z ulgą 49% 87,72 zł, z ulgą 51% 84,28zł,

Strefa II: normalny 227 zł, z ulgą 49% 115,77 zł, z ulgą 51% 111,23 zł,

Strefa III: normalny 295,00 zł, z ulgą 49% 150,45 zł, z ulga 51% 144,55 zł,

Strefa IV: normalny 336,00 zł, z ulgą 49% 171,36 zł, z ulga 51 % 164,64 zł.

Bilety będą dostępne do nabycia:

♦ w kolejowych kasach biletowych,

♦ u obsługi pociągu,

♦ za pośrednictwem systemów internetowych: mPOLREGIO, KOLEO, E-PODRÓŻNIK BILETY.

Bilet ważny będzie w:

♦ Pociągach REGIO uruchamianych w strefach kolejowych w zależności od wybranego wariantu (strefy od I do IV)

♦ Środkach komunikacji miejskiej na całym obszarze obsługiwanym przez ZTM
w Rzeszowie (niezależnie od wariantu strefy kolejowej).

Uwaga: bilety ważne są wraz z dokumentem tożsamości oraz w przypadku biletów ulgowych dodatkowo z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

tekst alternatywny

Bilety semestralne dla studentów już w sprzedaży

W sprzedaży dostępne już są bilety semestralne dla studentów na wszystkie linie komunikacji miejskiej na całą sieć w cenie 200 zł.

Bilety semestralne dostępne są w sprzedaży przez sklep internetowy ebilet.erzeszow.pl, w biletomatach stacjonarnych oraz w Punktach Obsługi Podróżnego Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie:

♦ Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7,

♦ Lisa Kuli 20,

♦ Targowa 1,

♦ Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20,

♦ C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65.

Możliwość zakupu biletu semestralnego mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Do zakupu biletu semestralnego potrzebny jest dokument potwierdzający status studenta oraz spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl

tekst alternatywny

7. Bieg na 5 km i 10. PKO Maraton – objazdy autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 1 października br. (sobota) w związku z organizowanym „7. Bieg o puchar PRATT&WHITNEY” oraz 2 października br. (niedziela) w związku z organizowanym „10. Maratonem Rzeszowskim” nastąpią zamknięcia ulic oraz utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z powyższym ZTM przedstawia plan objazdów dla autobusów.

1 października br. (sobota)

a) w godz. ok. 12:00 – 13:00:

♦ Linie 2 i 14 do przyst. Kopisto Most Zamkowy 04 bez zmian następnie Szopena – Targowa – Pl. Wolności – Piłsudskiego i dalej bez zmian;

Wymiana pasażerska na przystankach Pl. Wolności 01 oraz Szopena Filharmonia 01 będzie odbywać się na wysokości przystanków na pasie ruchu.

b) w godz. ok. 11:00 – 13:00:

♦ Linie 5, 6, 12, 13 i 37 do przyst. Hetmańska podzamcze 01 bez zmian następnie Pl. Śreniawitów –  Lisa-Kuli – Cieplińskiego – Krakowska/Marszałkowska i dalej bez zmian.

2 października br. (niedziela) w godz. ok. 8:00 – 16:00:

♦ Linie 2 i 14 do przyst. Kopisto Most Zamkowy 04 bez zmian następnie Szopena – Targowa – Pl. Wolności – Piłsudskiego i dalej bez zmian;

♦ Linie 5, 6, 12, 13 i 37 do przyst. Warszawy Dom Studenta 09 bez zmian następnie Podwisłocze – Kopisto – Most Zamkowy – Szopena i dalej bez zmian;

♦ Linie 8, 26, 34, i 58 do przyst. Powst. Warszawy Dom Studenta 09/ Warszawy / Podwisłocze 07 bez zmian następnie nadal Powst. Warszawy – Dąbrowskiego – Lisa-Kuli i dalej bez zmian;

Wymiana pasażerska na ulicach Powst. Warszawy, Dąbrowskiego, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności będzie odbywać się na wysokości przystanków na pasie ruchu.

tekst alternatywny

 

22 WRZEŚNIA 2022 r.   Dniem bez Samochodu

W związku z realizacją Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia bez Samochodu Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że dzień  22 września 2022 r. będzie
Dniem bez Samochodu.

Pasażerowie mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, którego są właścicielami
lub współwłaścicielami oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW

od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

♦ kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

♦ zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

♦ Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w wyżej wymienionych POP.

tekst alternatywny

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia.  Zapisywanie uprawnień tylko w Punktach Obsługi Podróżnego. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2022 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2023 r.).

 

♦ Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci
i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

♦ Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia

♦ Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;

♦ Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;

♦ Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;

♦ Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

♦ Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.

Dodatkowe informacje:

♦ mieszkaniec Rzeszowa – to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;

♦ legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;

♦ PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;

♦ Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

tekst alternatywny