Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Grodzka

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE ZTM RZESZÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności zaprasza wszystkich chętnych na Dni Otwarte, które odbędą się w dniu 16 września 2022 r. w godzinach 09:00 – 14:00 w siedzibie ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie.

Podczas spotkania zaprezentujemy m. in. zasady funkcjonowania Centrum Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat oraz zasady działania Rzeszowskiej Karty Miejskiej i jej możliwości w zakresie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu pod nr 17 86 60 383.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

PROGRAM DNI OTWARTYCH ZTM RZESZÓW

16 września 2022 r. godz. 09:00-14:00

– poznasz działanie i możliwości Centrum Zarządzania Transportem Publicznym
– będziesz mógł porozmawiać z pracownikami CZTP
– dowiesz się jak powstaje rozkład jazdy
– poznasz funkcjonalności Rzeszowskiej Karty Miejskiej
– zobaczysz najnowocześniejszy tabor autobusowy
– poznasz nowoczesne systemy elektroniczne znajdujące się w autobusach
– sprawdzisz jak działa system informacji pasażerskiej
– zapoznasz się z urządzeniami do kontroli biletów

tekst alternatywny

Wymiana nawierzchni przy ul. Cienistej – OBJAZDY

W związku z planowaną na dzień 31.08.2022 r. (środa) wymianą nawierzchni ulicy Cienistej i brakiem możliwości przejazdu, podejmuje się następujące działania dotyczące komunikacji miejskiej:

♦ Linia nr 4: przejazd w obu kierunkach z pominięciem ulicy Cienistej;

♦ Linia nr 15: przejazd w obu kierunkach z pominięciem ulic Cienistej, Morgowej i Bałtyckiej;

♦ Linie nr 26, 27 i 48 do przyst. Lwowska szpital / (pętla) bez zmian dalej Lwowska / Olbrachta 08, Bałtycka 02, gdzie zakończy kurs.

Pierwszym przystankiem w kierunku centrum miasta będzie Lwowska / Cienista 07.

tekst alternatywny

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia.  Zapisywanie uprawnień tylko w Punktach Obsługi Podróżnego. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2022 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2023 r.).

 

♦ Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci
i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

♦ Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia

♦ Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;

♦ Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;

♦ Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;

♦ Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

♦ Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.

Dodatkowe informacje:

♦ mieszkaniec Rzeszowa – to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;

♦ legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;

♦ PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;

♦ Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

tekst alternatywny

Sprzedaż biletów semestralnych uczniowskich

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że możliwy już jest zakup biletu semestralnego dla ucznia na wszystkie linie komunikacji miejskiej na całą sieć w cenie 240,00 zł.

Bilety semestralne uczniowskie na okres od 1 września 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. dostępne są w sprzedaży przez:

♦ sklep internetowy ebilet.erzeszow.pl lub www.rtm.erzeszow.pl,

♦ w biletomatach stacjonarnych,

♦ w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM:

◊ Towarnickiego 7,

◊ Targowa 1,

◊ Lisa Kuli 20,

◊ Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20,

◊ CH. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,

oraz w aplikacjach mobilnych „zbiletem.pl” i „mPay”.

Do zakupu biletu semestralnego potrzebna jest spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska oraz ważna legitymacja szkolna. Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl.

tekst alternatywny

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW

od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

♦ kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

♦ zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

♦ Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w wyżej wymienionych POP.

tekst alternatywny