Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Grodzka

plan transportowy

Ogłoszenie dotyczące projektu

PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2021-2030 Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 30. ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t., z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) informuje się, że Zarządzeniem Nr VIII/1144/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji dotyczącej projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” przedstawia się treść ww. projektu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez zebranie opinii i uwag zgłoszonych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Ustala się termin składania opinii dotyczących projektu na okres od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. Projekt oraz formularz opinii i uwag mieszkańców zamieszczony zostanie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz zostaną wyłożone w formie papierowej w Punktach Obsługi Mieszkańców: w Galerii Rzeszów przy al. Piłsudskiego 44 poziom +2, Centrum Handlowym Plaza Rzeszów przy ul. Rejtana 65 poziom +1, Galerii Handlowej Nowy Świat przy ul. Krakowskiej 20 poziom 0, Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall przy al. Kopisto 1 poziom +2; Punktach Obsługi Podróżnego: na Dworcu Lokalnym przy ul. Towarnickiego 7, ul. Grottgera 22, Targowej 1 poziom 0, Lisa – Kuli 20, pokoju 1 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3, Wypełnione formularze opinii i uwag można składać od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. w ww. wymienionych miejscach lub kierować drogą pocztową na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 bądź drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w zakładce „Konsultacje społeczne Planu Transportowego” oraz stronie internetowej Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  www.erzeszow.pl, najpóźniej w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Plan transportowy

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 53 w okresie 8-10 stycznia br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniach 8-10 stycznia br. na skutek zmiany w grafiku lotów na lotnisku w Jasionce zmianie ulega rozkład jazdy linii nr 53 wg poniższego harmonogramu:

 » 8 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:10, 12:10, 19:10, 23:20;

~ z Lotniska: 11:20, 13:20, 21:20, 0:20;

» 9 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 4:10, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10;

~ z Lotniska: 5:10, 15:10, 18:10, 19:10, 20:10;

» 10 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:00, 12:00, 16:00, 23:10;

~ z Lotniska: 11:00, 13:00, 18:00, 0:20.

TEKST ALTERNATYWNY

Informacja dot. kursowania autobusów w dniu 31.12.2020 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z ogłoszonym przez Premiera RP brakiem obowiązywania zakazu przemieszczania się w nocy z dnia 31 grudnia br. na 01 stycznia 2021 r., autobusy komunikacji miejskiej w dniu 31 grudnia br. będą kursować do ok. godz. 20:00.

Szczegółowy harmonogram ostatnich kursów na poszczególnych liniach znajduje się w tabeli poniżej.

Serdecznie przepraszamy za zmiany.

Do siego roku!

31 grudnia 2020 r.

Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu
0A Dworzec Główny PKP 19:35 Dworzec Główny PKP 20:05
0B Pl. Kilińskiego 19:30 Dworzec Główny PKP 19:56
1 Krakowska 17:59 Ciepłownicza 18:41
1 Ciepłownicza 19:06 Krakowska 19:33
2 Baligrodzka 17:42 Kard. K. Wojtyły 18:27
2 Kard. K. Wojtyły 18:45 Baligrodzka 19:26
3 Boguchwała 19:20 Krakowska 19:57
3 Krakowska 19:40 Piłsudskiego U.M.* 19:56
4 Lubelska MPK 18:55 Krasne 19:22
4 Krasne 19:30 Lubelska MPK 20:00
5 Lubelska MPK 18:30 Matysowska 19:22
5 Matysowska 19:30 Lubelska MPK 19:30
6 Słocińska 18:52 Ustrzycka 19:32
6 Ustrzycka mostek 18:54 Dworzec Główny PKP* 19:11
7 Dworzec Lokalny 16:55 Krasne 17:34
7 Krasne 17:50 Dworzec Lokalny 18:30
8 Rudna Wielka 18:27 Sikorskiego 19:20
8 Sikorskiego 19:01 Warszawska / Borowa* 19:39
8 Sikorskiego 19:31 Warszawska / Borowa 20:09
9 Staroniwska 19:30 Trembeckiego ZTM* 19:49
9 Olbrachta 19:45 Trembeckiego ZTM* 20:10
10 Bł. Karoliny 17:40 Łukasiewicza 18:32
10 Łukasiewicza 18:38 Bł. Karoliny 19:24
11 Matuszczaka 19:27 Potockiego 19:59
11 Potockiego 19:18 Dworzec Główny PKP* 19:38
11 Potockiego 19:43 Dworzec Główny PKP* 20:03
12 Trembeckiego ZTM 18:10 Budziwojska 19:05
12 Budziwojska 19:10 Trembeckiego ZTM 19:52
13 Langiewicza 19:07 Lwowska 19:52
13 Lwowska 18:58 Wita Stwosza 19:49
14 Dworzec Lokalny 18:35 K. K. Wojtyły 19:12
14 K. K. Wojtyły 19:20 Dworzec Lokalny 18:54
15 Cienista 19:45 Dworzec Główny PKP* 19:59
15 Jarowa 19:00 Dworzec Główny PKP 19:30
16 Dworzec Lokalny 18:40 Św. Rocha 19:04
16 Św. Rocha 19:13 Dworzec Lokalny 19:33
17 Przemysłowa 19:14 Lwowska 19:46
17 Lwowska 19:16 Wita Stwosza 19:45
18 Miłocińska 18:35 Łukasiewicza 19:16
18 Łukasiewicza 19:18 Obr. Poczty Gdańskiej 19:50
19 Miłocińska 18:59 Łukasiewicza 19:30
19 Łukasiewicza 19:34 Obr. Poczty Gdańskiej 20:01
20 Bardowskiego 18:15 Bratkowice 18:01
20 Bratkowice 19:08 Bardowskiego 19:48
22 Bardowskiego 18:38 Mrowla 19:08
22 Mrowla 19:24 Bardowskiego 19:51
23 Lubelska 16:43 Matuszczaka 17:12
23 Matuszczaka 17:20 Lubelska 17:45
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:55 Matuszczaka 16:20
24 Matuszczaka 16:35 Obr. Poczty Gdańskiej 16:56
25 Cienista 18:33 Kalinowa 19:11
25 Kalinowa 19:25 Wyzwolenia 19:43
26 Cienista 18:30 Krakowska 19:16
26 Krakowska 19:25 Wyzwolenia 19:36
27 Cienista 19:27 Bł. Karoliny 19:54
27 Bł. Karoliny 19:20 Cienista 19:51
28 Lubelska MPK 18:35 Beskidzka 19:22
28 Beskidzka 19:30 Lubelska MPK 19:59
29 Trembeckiego ZTM 13:35 Przemysłowa 14:20
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 16:11
30 Mikołajczyka 19:00 Matuszczaka 19:24
30 Matuszczaka 19:36 Mikołajczyka 20:01
31 Lubelska MPK 17:57 Sikorskiego 18:38
31 Sikorskiego 18:45 Lubelska MPK 19:20
32 Obr. Poczty Gdańskiej 17:15 Niepodległości 17:47
32 Niepodległości 18:00 Obr. Poczty Gdańskiej 18:30
33 Lubelska MPK 18:04 Kalinowa 18:37
33 Kalinowa 18:45 Lubelska MPK 19:14
34 Lwowska szpital 18:40 Błękitne Wzgórze 19:32
34 Błękitne Wzgórze 19:44 Piłsudskiego U.M.* 20:05
35 Bardowskiego 17:35 Kielanówka 18:01
35 Kielanówka 18:15 Bardowskiego 18:42
36 Bł. Karoliny 17:25 Św. Rocha 18:18
36 Św. Rocha 18:37 Bł. Karoliny 19:23
37 Trembeckiego ZTM 17:47 Hermanowa 18:50
37 Hermanowa 19:02 Trembeckiego ZTM 19:53
38 Zwięczycka MPWiK 19:30 Dworzec Główny PKP* 19:50
38 Olbrachta 18:45 Zwięczycka MPWiK 19:20
39 Pl. Kilińskiego 15:40 Przemysłowa 16:05
39 Przemysłowa 16:10 Dworzec Główny PKP 16:38
40 Bł. Karoliny 18:05 Łukasiewicza 18:39
40 Łukasiewicza 18:46 Bł. Karoliny 19:15
41 Bardowskiego 16:00 Potockiego 16:29
41 Potockiego 16:33 Bardowskiego 16:58
42 Bł. Karoliny 19:15 Bł. Karoliny 19:57
43 Niepodległości 18:30 Przemysłowa 18:57
43 Przemysłowa 19:05 Niepodległości 19:30
44 Pl. Kilińskiego 18:28 Królka 19:01
44 Królka 19:09 Dworzec Główny PKP 19:38
45 Bardowskiego 18:00 Mogielnica 18:42
45 Mogielnica 18:49 Bardowskiego 19:27
46 Dworzec Lokalny 15:50 Słocińska 16:25
46 Słocińska 16:32 Dworzec Lokalny 17:01
47 Baligrodzka 17:27 Dworaka 17:56
47 Dworaka targ 18:00 Baligrodzka 18:29
48 Cienista 17:00 Matysowska 17:31
48 Matysowska 17:40 Rejtana 18:01
49 Św. Rocha 14:00 Przemysłowa 14:33
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:37
51 Bardowskiego 16:20 Tajęcina 17:02
51 Tajęcina 17:15 Bardowskiego 17:51
52 Bardowskiego 17:20 Zaczernie 17:45
52 Zaczernie 18:15 Bardowskiego 18:39
53 Dworzec Lokalny 4:10 Jasionka 4:43
53 Jasionka 5:20 Dworzec Lokalny 5:52
54 Bardowskiego 15:30 Rogoźnica 16:01
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:38
55 Bardowskiego 15:13 Technologiczna 15:48
55 Technologiczna 16:15 Bardowskiego 16:44
56 Dworaka 15:35 Siedliska 16:28
56 Siedliska 16:38 Dworaka 17:25
58 Mikołajczyka 17:55 Hermanowa 18:56
58 Hermanowa 19:28 Mikołajczyka 20:19
59 Trembeckiego ZTM 18:45 Przemysłowa 19:18
59 Przemysłowa 19:30 Trembeckiego ZTM 20:00

 

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

 

TEKST ALTERNATYWNY

 

ZAWIESZENIE KURSÓW LINII NR 53 W DNIACH 23-31 GRUDNIA BR.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 21 grudnia 2020 r. poz. 2315) w sprawie zakazu lotów w ruchu lotniczym oraz informacją uzyskaną z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawia poniżej wykaz zawieszonych kursów na linii nr 53 (od 23 grudnia br. do 30 grudnia br.) w godz.:

» 22 grudnia br.: 19:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 20:20 kier. Dworzec Lokalny;

» 23 grudnia br.: 9:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 10:20 kier. Dworzec Lokalny,
19:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 20:20 kier. Dworzec Lokalny;

» 24 grudnia br.: 9:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 11:20 kier. Dworzec Lokalny;

» 27 grudnia br.: 9:00 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 11:00 kier. Dworzec Lokalny,
16:00 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 18:00 kier. Dworzec Lokalny;

» 28 grudnia br.: 9:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 10:20 kier. Dworzec Lokalny,
19:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 20:20 kier. Dworzec Lokalny;

» 30 grudnia br.: 9:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 10:20 kier. Dworzec Lokalny,
19:10 kier. Jasionka-Port Lotniczy, 20:20 kier. Dworzec Lokalny.

 

TEKST ALTERNATYWNY

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE 24.12.2020 – 06.01.2021

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniach 28, 29, 30 grudnia br. oraz 4, 5 stycznia 2021 r. autobusy kursować będą według rozkładu powszedniego pozaszkolnego (z wyjątkiem kursów oznaczonych literą „s” – kursuje w dni nauki szkolnej). 2 stycznia 2021 r. autobusy komunikacji miejskiej realizować będą kursy wg sobotniego rozkładu jazdy. W dniach 27 grudnia br. oraz 1, 3 i 6 stycznia 2021 r. komunikacja będzie wykonywana wg świątecznego rozkładu jazdy. Ponadto 25 i 26 grudnia br. kursować będą wyłącznie autobusy linii nr 1 i 13 kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy do godz. ok. 18:00, linii nr 27 wg niedzielnego rozkładu jazdy do godz. ok. 18:00, natomiast linii nr 18 i 19 co godzinę odpowiednio w godz. 5:00-19:00 oraz 5:30-19:30. W tych dniach również nie będzie kursować linia nr 53 obsługująca Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. W dniach od 24/25 do 26/27 grudnia br. oraz w nocy z 31 grudnia br. na 1 stycznia 2021 r. linie nocne N1, N2 oraz N3 nie będą realizowane. 24 grudnia br. autobusy linii nr 53 kursować będą o godzinach: 4:10, 17:10 z Dworca Lokalnego; 5:20, 18:20 z Lotniska. 31 grudnia br. autobusy linii nr 53 kursować będą o godzinach: 4:10, 17:10 z Dworca Lokalnego; 5:20, 18:20 z Lotniska. Dodatkowo w dniu 24 i 31 grudnia br. kursy autobusów realizowane będą według rozkładu powszedniego pozaszkolnego, wykonując ostatnie kursy według zestawienia przedstawionego poniżej:

24 grudnia 2020 r.

Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu
0A Dworzec Główny PKP 15:39 Dworzec Główny PKP 16:34
0B Pl. Kilińskiego 15:36 Dworzec Główny PKP 16:18
1 Krakowska 15:36 Spichlerzowa 16:18
1 Ciepłownicza 15:15 Krakowska 15:57
2 Baligrodzka 15:46 Kard. K. Wojtyły 16:38
2 Kard. K. Wojtyły 16:45 Cieplińskiego* 17:12
3 Lutoryż 15:51 Cieplińskiego* 16:31
3 Lutoryż 16:21 Cieplińskiego* 16:56
3 Świlcza 14:59 Lutoryż 16:05
4 Lubelska MPK 15:05 Krasne 15:46
4 Krasne 15:55 Lubelska MPK 16:33
5 Lubelska MPK 14:50 Matysowska 15:57
5 Matysowska 16:05 Lubelska MPK 16:57
6 Słocińska 15:57 Dworzec Główny PKP* 16:36
6 Ustrzycka mostek 15:11 Dworzec Główny PKP * 15:33
7 Dworzec Lokalny 14:45 Krasne 15:32
7 Krasne 16:00 Dworzec Lokalny 16:43
8 Rudna Wielka 15:07 Staromiejska / Lubelska* 15:24
8 Rudna Wielka 15:57 Staromiejska / Lubelska* 16:14
8 Sikorskiego 15:50 Warszawska / Borowa* 16:38
9 Staroniwska 15:40 Trembeckiego ZTM* 16:02
9 Olbrachta 15:15 Trembeckiego ZTM* 15:46
9 Olbrachta 15:50 Trembeckiego ZTM* 16:21
10 Bł. Karoliny 14:40 Łukasiewicza 15:43
10 Łukasiewicza 15:53 Bł. Karoliny 16:55
11 Matuszczaka 15:50 Potockiego 16:42
11 Potockiego 15:38 Dworzec Główny PKP* 16:03
12 Trembeckiego ZTM 15:30 Budziwojska 16:35
12 Budziwojska 16:50 Lubelska 17:44
13 Langiewicza 15:40 Lwowska 16:51
13 Lwowska 15:22 Wita Stwosza 16:33
14 Dworzec Lokalny 15:45 K. K. Wojtyły 16:28
14 K. K. Wojtyły 16:40 Dworzec Lokalny 17:18
15 Cienista 16:20 Dworzec Główny PKP* 16:36
15 Jarowa 15:50 Dworzec Główny PKP* 16:21
15 Jarowa 16:25 Dworzec Główny PKP* 16:47
16 Dworzec Lokalny 15:50 Św. Rocha 16:20
16 Św. Rocha 16:27 Dworzec Lokalny 16:50
17 Przemysłowa 15:52 Lwowska 16:42
17 Lwowska 16:04 Przemysłowa 16:50
18 Miłocińska 15:30 Łukasiewicza 16:28
18 Łukasiewicza 16:35 Miłocińska 17:14
19 Obr. Poczty Gdańskiej 15:34 Łukasiewicza 16:16
19 Łukasiewicza 16:20 Obr. Poczty Gdańskiej 16:53
20 Bardowskiego 15:35 Bratkowice 16:25
20 Bratkowice 16:33 Warszawska / Borowa 07* 17:06
22 Bardowskiego 15:06 Mrowla 15:42
22 Mrowla 15:48 Bardowskiego 16:19
23 Lubelska 15:03 Matuszczaka 15:35
23 Matuszczaka 15:55 Lubelska 16:29
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:29 Matuszczaka 15:54
24 Matuszczaka 16:10 Obr. Poczty Gdańskiej 16:38
25 Cienista 16:18 Kalinowa 16:57
25 Kalinowa 15:55 Cienista 16:40
26 Cienista 15:25 Krakowska 16:18
26 Krakowska 15:15 Cienista 16:12
27 Cienista 15:52 Bł. Karoliny 16:29
27 Bł. Karoliny 15:30 Cienista 16:11
28 Lubelska MPK 15:25 Beskidzka 16:19
28 Beskidzka 16:30 Lubelska MPK 17:04
29 Trembeckiego ZTM 13:35 Przemysłowa 14:20
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 16:11
30 Mikołajczyka 15:24 Matuszczaka 16:00
30 Matuszczaka 16:06 Mikołajczyka 16:43
31 Lubelska MPK 15:32 Sikorskiego 16:21
31 Sikorskiego 16:35 Lubelska MPK 17:13
32 Obr. Poczty Gdańskiej 15:00 Niepodległości 15:40
32 Niepodległości 15:00 Obr. Poczty Gdańskiej 15:34
33 Lubelska MPK 15:39 Kalinowa 16:15
33 Kalinowa 16:25 Lubelska MPK 16:56
34 Lwowska szpital 15:28 Kielanówka 16:32
34 Kielanówka 16:01 Piłsudskiego U.M.* 16:27
34 Kielanówka 16:26 Piłsudskiego U.M.* 16:51
35 Bardowskiego 15:40 Kielanówka 16:12
35 Kielanówka 16:30 Bardowskiego 16:57
36 Bł. Karoliny 15:05 Św. Rocha 16:13
36 Św. Rocha 15:27 Cieplińskiego* 16:07
36 Św. Rocha 15:52 Cieplińskiego* 16:31
36 Św. Rocha 16:22 Cieplińskiego* 16:55
37 Trembeckiego ZTM 15:02 Hermanowa 16:17
37 Hermanowa 16:32 Trembeckiego ZTM 17:31
38 Zwięczycka MPWiK 16:00 Dworzec Główny PKP* 16:31
38 Olbrachta 15:45 Dworzec Główny PKP* 16:02
38 Olbrachta 16:25 Dworzec Główny PKP 16:40
39 Pl. Kilińskiego 15:40 Przemysłowa 16:05
39 Przemysłowa 16:10 Dworzec Główny PKP 16:38
40 Bł. Karoliny 14:55 Łukasiewicza 15:42
40 Łukasiewicza 15:51 Bł. Karoliny 16:22
41 Bardowskiego 16:00 Potockiego 16:29
41 Potockiego 15:28 Bardowskiego 15:56
42 Bł. Karoliny 15:20 Bł. Karoliny 16:21
43 Niepodległości 14:35 Przemysłowa 15:03
43 Przemysłowa 15:10 Niepodległości 15:53
44 Pl. Kilińskiego 15:30 Tyczyn 16:02
44 Tyczyn 16:10 Dworzec Główny PKP 16:40
45 Bardowskiego 15:10 Mogielnica 16:02
45 Mogielnica 16:13 Bardowskiego 16:55
46 Dworzec Lokalny 15:50 Słocińska 16:25
46 Słocińska 16:32 Dworzec Lokalny 17:01
47 Baligrodzka 15:21 Dworaka 15:55
47 Dworaka targ 15:25 Baligrodzka 15:57
48 Cienista 15:25 Matysowska 15:59
48 Matysowska 16:10 Cienista 16:42
49 Św. Rocha 14:00 Przemysłowa 14:33
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:37
51 Bardowskiego 15:20 Tajęcina 16:02
51 Tajęcina 16:15 Bardowskiego 16:52
52 Bardowskiego 15:20 Zaczernie 15:50
52 Zaczernie 16:10 Bardowskiego 16:37
53 Dworzec Lokalny 17:10 Jasionka 17:50
53 Jasionka 18:20 Dworzec Lokalny 18:58
54 Bardowskiego 15:30 Rogoźnica 16:01
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:38
55 Bardowskiego 14:14 Technologiczna 14:46
55 Technologiczna 15:15 Bardowskiego 15:47
56 Dworaka 13:35 Siedliska 14:21
56 Siedliska 14:31 Dworaka 15:23
58 Mikołajczyka 14:45 Hermanowa 15:55
58 Hermanowa 16:02 Mikołajczyka 17:03
59 Trembeckiego ZTM 15:10 Przemysłowa 15:50
59 Przemysłowa 16:00 Trembeckiego ZTM 16:41

 

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

 

31 grudnia 2020 r.

Nr linii

miejsce wyjazdu

godzina wyjazdu

miejsce przyjazdu

godzina przyjazdu
0A Dworzec Główny PKP 17:45 Dworzec Główny PKP 18:24
0B Pl. Kilińskiego 18:00 Dworzec Główny PKP 18:32
1 Krakowska 17:24 Spichlerzowa 17:58
1 Spichlerzowa 18:10 Krakowska 18:45
2 Baligrodzka 16:47 Kard. K. Wojtyły 17:32
2 Kard. K. Wojtyły 17:40 Baligrodzka 18:26
3 Lutoryż 17:17 Krakowska 18:14
3 Świlcza 17:09 Piłsudskiego U.M.* 17:32
3 Krakowska 17:40 Piłsudskiego U.M. 17:57
4 Lubelska MPK 17:30 Krasne 18:03
4 Krasne 18:10 Lubelska MPK 18:45
5 Lubelska MPK 16:50 Matysowska 17:47
5 Matysowska 17:55 Lubelska MPK 18:45
6 Słocińska 17:52 Ustrzycka mostek 18:43
6 Ustrzycka mostek 17:39 Dworzec Główny PKP* 17:58
6 Ustrzycka 18:09 Dworzec Główny PKP 18:25
7 Dworzec Lokalny 16:55 Krasne 17:34
7 Krasne 17:50 Dworzec Lokalny 18:30
8 Rudna Wielka 18:27 Staromiejska / Lubelska* 18:44
8 Sikorskiego 18:25 Warszawska / Borowa 19:10
9 Staroniwska 17:40 Trembeckiego ZTM* 18:01
9 Staroniwska 18:20 Trembeckiego ZTM* 18:41
9 Olbrachta 17:50 Trembeckiego ZTM* 18:18
10 Bł. Karoliny 16:35 Łukasiewicza 17:27
10 Łukasiewicza 17:33 Bł. Karoliny 18:27
11 Matuszczaka 17:44 Potockiego 18:22
11 Potockiego 17:23 Dworzec Główny PKP* 17:44
11 Potockiego 17:53 Dworzec Główny PKP* 18:14
12 Trembeckiego ZTM 17:10 Budziwojska 18:05
12 Budziwojska 18:10 Lubelska 18:58
13 Langiewicza 17:22 Lwowska 18:24
13 Lwowska 17:22 Wita Stwosza 18:21
14 Dworzec Lokalny 16:20 K. K. Wojtyły 17:01
14 K. K. Wojtyły 17:15 Dworzec Lokalny 17:53
15 Cienista 17:10 Dworzec Główny PKP 17:26
15 Jarowa 17:35 Dworzec Główny PKP 17:57
16 Dworzec Lokalny 17:35 Św. Rocha 17:59
16 Św. Rocha 18:07 Dworzec Lokalny 18:30
17 Wita Stwosza 17:41 Lwowska 18:14
17 Lwowska 17:40 Wita Stwosza 18:17
18 Obr. Poczty Gdańskiej 17:22 Łukasiewicza 18:04
18 Łukasiewicza 18:21 Obr. Poczty Gdańskiej 18:58
19 Miłocińska 17:23 Łukasiewicza 18:01
19 Łukasiewicza 18:15 Miłocińska 18:49
20 Bardowskiego 16:15 Bratkowice 17:06
20 Bratkowice 17:13 Bardowskiego 17:59
22 Bardowskiego 17:23 Trzciana 17:55
22 Trzciana 18:00 Bardowskiego 18:31
23 Lubelska 16:43 Matuszczaka 17:12
23 Matuszczaka 17:20 Lubelska 17:45
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:59 Matuszczaka 16:24
24 Matuszczaka 16:45 Obr. Poczty Gdańskiej 17:06
25 Cienista 17:23 Kalinowa 18:01
25 Kalinowa 18:10 Wyzwolenia 18:30
26 Cienista 17:35 Krakowska 18:22
26 Krakowska 17:55 Wyzwolenia 18:07
27 Cienista 17:57 Bł. Karoliny 18:29
27 Bł. Karoliny 18:00 Cienista 18:35
28 Lubelska MPK 17:15 Beskidzka 18:03
28 Beskidzka 18:10 Lubelska MPK 18:44
29 Trembeckiego ZTM 13:35 Przemysłowa 14:20
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 16:11
30 Mikołajczyka 17:30 Matuszczaka 18:00
30 Matuszczaka 18:06 Mikołajczyka 18:36
31 Lubelska MPK 17:22 Sikorskiego 18:03
31 Sikorskiego 18:10 Lubelska MPK 18:48
32 Obr. Poczty Gdańskiej 17:15 Niepodległości 17:47
32 Niepodległości 18:00 Obr. Poczty Gdańskiej 18:30
33 Lubelska MPK 16:39 Kalinowa 17:12
33 Kalinowa 17:25 Lubelska MPK 17:56
34 Lwowska szpital 17:28 Błękitne Wzgórze 18:25
34 Błękitne Wzgórze 18:40 Piłsudskiego U.M. 19:03
35 Bardowskiego 17:35 Kielanówka 18:01
35 Kielanówka 18:15 Bardowskiego 18:42
36 Bł. Karoliny 16:35 Św. Rocha 17:28
36 Św. Rocha 17:42 Bł. Karoliny 18:32
37 Trembeckiego ZTM 15:42 Hermanowa 16:57
37 Hermanowa 17:12 Trembeckiego ZTM 18:11
38 Zwięczycka MPWiK 18:00 Dworzec Główny PKP* 18:22
38 Olbrachta 17:35 Dworzec Główny PKP 17:52
39 Pl. Kilińskiego 15:40 Przemysłowa 16:05
39 Przemysłowa 16:10 Dworzec Główny PKP 16:38
40 Bł. Karoliny 16:30 Łukasiewicza 17:04
40 Łukasiewicza 17:21 Bł. Karoliny 17:51
41 Bardowskiego 16:00 Potockiego 16:29
41 Potockiego 16:33 Bardowskiego 16:58
42 Bł. Karoliny 17:30 Bł. Karoliny 18:21
43 Niepodległości 17:15 Przemysłowa 17:42
43 Przemysłowa 17:50 Niepodległości 18:23
44 Pl. Kilińskiego 17:20 Tyczyn 17:47
44 Tyczyn 17:55 Dworzec Główny PKP 18:21
45 Bardowskiego 17:05 Mogielnica 17:47
45 Mogielnica 17:54 Bardowskiego 18:35
46 Dworzec Lokalny 15:50 Słocińska 16:25
46 Słocińska 16:32 Dworzec Lokalny 17:01
47 Baligrodzka 17:27 Dworaka 17:56
47 Dworaka targ 18:00 Baligrodzka 18:29
48 Cienista 17:00 Matysowska 17:31
48 Matysowska 17:40 Rejtana 18:01
49 Św. Rocha 14:00 Przemysłowa 14:32
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:37
51 Bardowskiego 16:20 Tajęcina 17:02
51 Tajęcina 17:15 Bardowskiego 17:51
52 Bardowskiego 17:20 Zaczernie 17:45
52 Zaczernie 18:15 Bardowskiego 18:39
53 Dworzec Lokalny 17:10 Jasionka 17:50
53 Jasionka 18:20 Dworzec Lokalny 18:58
54 Bardowskiego 15:30 Rogoźnica 16:01
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:38
55 Bardowskiego 15:13 Technologiczna 15:48
55 Technologiczna 16:15 Bardowskiego 16:44
56 Dworaka 15:35 Siedliska 16:28
56 Siedliska 16:36 Dworaka 17:25
58 Mikołajczyka 16:20 Hermanowa 17:24
58 Hermanowa 17:52 Mikołajczyka 18:50
59 Trembeckiego ZTM 17:15 Przemysłowa 17:50
59 Przemysłowa 18:00 Trembeckiego ZTM 18:35

 

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

TEKST ALTERNATYWNY