Miesięczne archiwum: czerwiec 2021

Bilety wakacyjne na lipiec i sierpień 2021 r.

Bilety wakacyjne to specjalna oferta dla dzieci, młodzieży szkolnej do 21 roku życia i studentów studiów stacjonarnych. Bilet obowiązuje od godz. 5:00 do 23:00 we wszystkie dni miesiąca i umożliwia jazdę wszystkimi liniami na całej ich trasie.

Autobus: 1 miesiąc 40 zł , a na  2 miesiące 70 zł.

Autobus + pociąg:

I strefa:  1 miesiąc 57 zł, a na 2 miesiące 101 zł.

II strefa:  1 miesiąc 67 zł, a na 2 miesiące 120 zł.

TEKST ALTERNATYWNY

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że osoby bezrobotne  korzystające z bezpłatnych przejazdów rzeszowską komunikacją miejską podczas kontroli muszą okazać oryginalne zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w wersji papierowej, opieczętowane, podpisane przez upoważnioną osobę.

Osoby, które złożyły prośbę o wydanie tego dokumentu drogą elektroniczną, również muszą stawić się w Powiatowym Urzędzie Pracy celem odbioru oryginału zaświadczenia.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Dzierżawa miejsc pod automaty vendingowe

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu na dzierżawę powierzchni użytkowej pod ustawienie automatów vendingowych na terenie Dworca Lokalnego w Rzeszowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/360-ogloszenia-o-przetargach-dotyczacych-nieruchomosci/4664-dzierzawa-nieruchomosci.html

 

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana kursowania autobusów od 03 lipca 2021 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie od 03 lipca br. wprowadza nowe rozkłady jazdy na liniach 0A, 0B, 12, 13, 17, 18, 19, 34. Zostaną utworzone całkiem oddzielne rozkłady jazdy obowiązujące w dni wolne od nauki szkolnej – np. wakacje czy ferie. Więcej kursów, likwidując linie „s”, dodanych zostanie w godzinach szczytu dostosowując kursy do potrzeb dojazdu do pracy. Przyjęto, że najbardziej obciążone są linie w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 18:00. Dlatego:

⇒ Na 4 liniach: 0A, 0B, 18, 19 w godzinach 6:00-8:00 oraz 14:00-18:00 autobusy kursować będą w dni powszednie co 12 minut. W pozostałych godzinach co 24-30 minut.

⇒ W soboty linie te będą kursować od 6:00 do 18:00 co 20 minut a w niedziele co 30 minut.

⇒ Linie 13, 17, 34 w dni powszednie w godz. od 5:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 18:00 kurować będą co 24 minuty. W soboty, niedziele i święta linie nr 13, 17 kursować będą w taktach co 30 minut, a linia nr 34 co godzinę.

⇒ Likwiduje się linię 21 ale w zamian zagęszczona zostaje linia 12.

Kursowanie linii 0A, 0B, 12, 13, 17, 18, 19, 34 po wprowadzonych zmianach:

 

Linie 0A, 0B, 18, 19

Powszedni

W godz. 4-5 co ok. 30 minut

W godz. 5-6 co ok. 24 minuty

W godz. 6-18 co ok. 12 minut

W godz. 18-19 co ok. 24 minuty

W godz. 19-24 co ok. 30 minut

Wolny od nauki szkolnej

W godz. 4-5 co ok. 30 minut

W godz. 5-6 co ok. 24 minuty

W godz. 6-8 co ok. 12 minut

W godz. 8-14 co ok. 18 minut

W godz. 14-18 co ok. 12 minut

W godz. 18-19 co ok. 24 minuty

W godz. 19-24 co ok. 30 minut

Soboty

W godz.  4-6 co ok. 30 minut

W godz.  6-18 co ok. 20 minut

W godz.  18-24 co ok. 30 minut

Niedziele i Święta

W godz. 5-24 co ok. 30 minut

 

Linie 13, 17, 34

Powszedni

W godz. 4-24 co ok. 24 minuty

Wolny od nauki szkolnej

W godz.  4-5 co ok. 30 minut

W godz.  5-8 co ok. 24 minuty

W godz.  8-14 co ok. 30 minut

W godz.  14-18 co ok. 24 minuty

W godz.  18-24 co ok. 30 minut

 

Linie 13, 17

Soboty, Niedziele i Święta

W godz. 5-23 co ok. 30 minut

 

Linia 34

Soboty, Niedziele i Święta

W godz. 5-23 co ok. 60 minut

 

Linia 12

Przywrócenie ujednoliconego rozkładu jazdy we wszystkie dni robocze.

TEKST ALTERNATYWNY

Uruchomienie wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie i Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku uruchamia we współpracy ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ofertę biletu zintegrowanego.

Posiadacz takiego biletu będzie uprawniony do korzystania bez limitu ilości przejazdów na wszystkich liniach autobusami komunikacji miejskiej ZTM w Rzeszowie, oraz na wybranych trasach ZG PKS (tabela poniżej).

Wykaz przystanków granicznych do których obowiązują bilety łączonej komunikacji autobusowej świadczonej przy udziale innych przewoźników autobusowych

Bilet miesięczny sieciowy + autobus będzie do nabycia w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie oraz w sklepie internetowym: www.ebilet.erzeszow.pl od dnia 24 czerwca.  Bilety zapisywane będą na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Poniższa tabela zawiera cennik biletów.

Wykaz cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym przy udziale innych przewoźników autobusowych.

Uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.

 W ofercie wspólnego biletu „Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus” obowiązują wszystkie uprawnienia ustawowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.

Uprawnienia samorządowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów nadane Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w połączeniach miejską komunikacją zbiorową realizowanych autobusami ZTM w Rzeszowie obowiązują w pełnym zakresie, natomiast w komunikacji organizowanej przez ZG PKS obowiązują uprawnienia wymienione w poniższych tabelach.

Przejazdy bezpłatne samorządowe:                                                  

 

Przejazdy ulgowe samorządowe:

 

TEKST ALTERNATYWNY

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 6 lipca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z organizowaną w dniu 6 lipca br. XXXXI Przemyską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę w Częstochowie mogą w godz. ok. 14.00 – 14.30 wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu w ciągu ulicy Budziwojskiej związane z przemieszaniem się pielgrzymów.

Za wynikłe opóźnienia w kursowaniu autobusów serdecznie Pasażerów przepraszamy.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 26 czerwca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z organizowaną w dniu 26 czerwca br. 13 Rzeszowską Pielgrzymką Pieszą do Lwowa mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu w ciągu ulic Szopena, Kilara, Most Zamkowy, Kopisto, Al. Niepodległości, Niemierskiego, Witolda, Paderewskiego, Słocińska – do granicy m. Rzeszowa. Początek wymarszu pielgrzymów zaplanowano na godz. 7.20.

Za wynikłe opóźnienia w kursowaniu autobusów serdecznie Pasażerów przepraszamy.

 

TEKST ALTERNATYWNY