Aktualności

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że osoby bezrobotne  korzystające z bezpłatnych przejazdów rzeszowską komunikacją miejską podczas kontroli muszą okazać oryginalne zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w wersji papierowej, opieczętowane, podpisane przez upoważnioną osobę.

Osoby, które złożyły prośbę o wydanie tego dokumentu drogą elektroniczną, również muszą stawić się w Powiatowym Urzędzie Pracy celem odbioru oryginału zaświadczenia.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Skip to content