Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Godziny otwarcia Punktów Obsługi Podróżnego od dnia 01 września br.

 • Punkt Obsługi Podróżnego pl. Lisa Kuli 20
  tel. 17 866 03 46
  od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:30
  w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10:00 do 14:30
  w niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Targowej 1 (parter)
  tel. 17 866 03 47
  od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30
  w soboty, niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Grottgera 22
  tel. 17 860 24 51
  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:30
  w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od 10:00 do 14:30
  w niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Towarnickiego 7 – Dworzec Lokalny
  tel. 17 748 13 36
  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30
  w soboty, niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20
  tel. 17 748 13 48
  od poniedziałku do soboty od 10:00 do 17:30
  w niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65
  tel. 17 748 13 49
  od poniedziałku do soboty od 10:00 do 17:30
  w niedziele i święta nieczynny
 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Trembeckiego 3
  tel. 17 866 03 60
  od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:45
  w soboty, niedziele i święta nieczynny

POP ul. Trembeckiego 3 w dniu 31 sierpnia br. NIECZYNNY

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia br. POP przy ul. Trembeckiego 3 będzie nieczynny.

Zapraszamy do skorzystania ze sklepu internetowego ebilet.erzeszow.pl, biletomatów lub:

 • POP ul. Grottgera 22 – czynne 9:00 – 16:30
 • POP ul. Lisa Kuli 20 – czynne 8:00 – 17:30
 • POP ul. Targowa 1 – czynne 8:00 – 15:30
 • POP ul. Towarnickiego 7 – czynne 8:00 – 15:30
 • POP Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20 – czynne 10:00 – 17:30
 • POP C.H. Plaza ul. Rejtana 65 – czynne 10:00 – 17:30

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zmiany rozkładów jazdy linii nr 14, 17, 41, 50 i 58 od 1 września br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od 1 września 2020 r. zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr 14, 17, 41, 50 oraz 58.

Linia nr 14: zwiększenie liczby kursów w dni powszednie oraz wydłużenie trasy linii do K. K. Wojtyły.

Linia nr 17: uruchomienie dodatkowego kursu o g. 15:40 spod Urzędu Wojewódzkiego do ul. Lwowskiej oraz przesunięcie kursu z ul. Przemysłowej z g. 22:26 na g. 22:38.

Linia nr 41: zwiększenie liczby kursów w dni powszednie.

Linia nr 50: wznowienie kursowania.

Linia nr 58: wszystkie kursy wykonywane będą przez Hermanową Czerwonki pętlę.

Ponadto, wznowione zostają kursy oznaczone literą „s” – kursuje tylko w dni nauki szkolnej (dot. linii 0A, 0B, 12, 18, 19, 21, 34).

Atak podróżnego bez biletu na 2 kontrolerki biletów Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

W dniu 24 sierpnia o godzinie 08:46 przy ul. Rejtana na wysokości Millennium Hall
w autobusie linii „0B” nr boczny 108 2 pracownice kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie zostały zaatakowane przez podróżnego bez biletu.

Kontrolerka po wejściu tylnymi drzwiami do pojazdu poprosiła o okazanie biletu pasażera. Podróżny nie posiadał biletu, zakupił go poprzez aplikację mobilną podczas trwania kontroli. Poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w celu wystawienia wezwania do zapłaty został poinformowany o przysługujących mu prawach. Po dojechaniu na kolejny przystanek kierowca otworzył drzwi i podróżny siłą opuścił pojazd. Kontrolerka próbowała mu zablokować drogę wyjścia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, trzymając się poręczy blokując wyjście, a druga kontrolerka próbowała pomóc go zatrzymać w pojeździe. Po całym incydencie obie Panie udały się na obdukcję lekarską na Pogotowie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zgłosił sprawę na Policję. Zwracamy się
z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu sprawcy napaści. Dla osoby, która pomoże
w zidentyfikowaniu sprawcy ZTM w Rzeszowie przygotował nagrodę. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 017 8660 383, ztm@ztm.erzeszow.pl.

 

Zamknięcie ulicy Lisa – Kuli w dniach 22-23.08.2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z planowanym w dniach 22.08. (sobota) w godz. 6:00-24:00 oraz  23.08. (niedziela) w godz. 6:00-20:00 wyłączeniu z ruchu ulicy Lisa-Kuli autobusy kursować będą objazdami:

 • W kierunku Dąbrowskiego: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego park 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku Hetmańskiej: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Hetmańska podzamcze 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku Kilara: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Kilara 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku powrotnym (Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Hoffmanowej, Mochnackiego) autobusy wszystkich linii mają obowiązek zatrzymać się na przystanku Lisa – Kuli rondo 02 (zajęcie prawego pasa na Rondzie Pakosława, wjazd w zatokę możliwie najbliżej krawędzi peronu przystanku autobusowego) i dalej bez zmian.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się kierowców do poleceń służb kierujących ruchem.

Informacja o wyłączeniu od 15 sierpnia br. funkcjonalności indywidualnego otwierania drzwi autobusu, tzw, ciepłego guzika

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 15 sierpnia br. w związku z odnotowywanymi narastającymi wskaźnikami pandemicznymi w woj. podkarpackim oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyłączona zostaje czasowo funkcjonalność indywidualnego otwierania drzwi autobusu, tzw, ciepłego guzika. Kierowca autobusu ma obowiązek otwierać i zamykać drzwi pojazdu.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2020/2021 oraz:

 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
 3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –
  w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Galeria Nowy Świat Krakowska 20, C.H. Plaza
Rejtana 65, Dworzec Lokalny Towarnickiego 7 oraz Trembeckiego 3.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która
nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;
 • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.