Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Termin złożenia wniosku o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet okresowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że termin złożenia wniosku
o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet okresowy zakupiony do dnia 17 października br. zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/1040/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 listopada 2020 r. upływa z dniem 30.11.2020 r.

Zwrot ten dotyczy następujących biletów okresowych:

 • 90-dniowy sieciowy imienny,
 • 180-dniowy sieciowy imienny,
 • imienny semestralny studencki,
 • imienny semestralny uczniowski.

Wnioski dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ ORAZ KONIECZNOŚCI ZAPISANIA ULGI STUDENCKIEJ NA RZESZOWSKIEJ KARCIE MIEJSKIEJ

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ponownie przypomina, iż zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 30 dnia listopada 2020 r.

Studenci chcący zakupić bilet okresowy z ulgą ustawową w biletomacie lub przez stronę internetową oraz korzystający z elektronicznej portmonetki, powinni najpierw udać się do Punktu Obsługi Podróżnego w celu przedłużenia ulgi na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Dopiero po tym będzie można bez problemu zakupić bilet w biletomacie lub kasować bilety ulgowe z elektronicznej portmonetki. Przedłużenie ulgi odbywa się identycznie, jak w przypadku każdorazowego przedłużenia ważności legitymacji studenckiej po zaliczeniu kolejnego semestru. Pracownik ZTM musi to uprawnienie zapisać na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

Nieprzedłużenie ulgi na RKM spowoduje brak możliwości zakupu biletu studenckiego w biletomacie oraz przez stronę internetową.

TEKST ALTERNATYWNY

Atak podróżnego bez biletu na 2 kontrolerki biletów Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

W dniu 24 sierpnia o godzinie 08:46 przy ul. Rejtana na wysokości Millennium Hall
w autobusie linii „0B” nr boczny 108 2 pracownice kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie zostały zaatakowane przez podróżnego bez biletu.

Kontrolerka po wejściu tylnymi drzwiami do pojazdu poprosiła o okazanie biletu pasażera. Podróżny nie posiadał biletu, zakupił go poprzez aplikację mobilną podczas trwania kontroli. Poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w celu wystawienia wezwania do zapłaty został poinformowany o przysługujących mu prawach. Po dojechaniu na kolejny przystanek kierowca otworzył drzwi i podróżny siłą opuścił pojazd. Kontrolerka próbowała mu zablokować drogę wyjścia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, trzymając się poręczy blokując wyjście, a druga kontrolerka próbowała pomóc go zatrzymać w pojeździe. Po całym incydencie obie Panie udały się na obdukcję lekarską na Pogotowie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zgłosił sprawę na Policję. Zwracamy się
z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu sprawcy napaści. Dla osoby, która pomoże
w zidentyfikowaniu sprawcy ZTM w Rzeszowie przygotował nagrodę. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 017 8660 383, ztm@ztm.erzeszow.pl.

 

Zamknięcie ulicy Lisa – Kuli w dniach 22-23.08.2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z planowanym w dniach 22.08. (sobota) w godz. 6:00-24:00 oraz  23.08. (niedziela) w godz. 6:00-20:00 wyłączeniu z ruchu ulicy Lisa-Kuli autobusy kursować będą objazdami:

 • W kierunku Dąbrowskiego: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego park 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku Hetmańskiej: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Hetmańska podzamcze 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku Kilara: do przystanku Cieplińskiego park 02 bez zmian dalej Mochnackiego osiedle 02, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Kilara 02 i dalej bez zmian.
 • W kierunku powrotnym (Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Hoffmanowej, Mochnackiego) autobusy wszystkich linii mają obowiązek zatrzymać się na przystanku Lisa – Kuli rondo 02 (zajęcie prawego pasa na Rondzie Pakosława, wjazd w zatokę możliwie najbliżej krawędzi peronu przystanku autobusowego) i dalej bez zmian.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się kierowców do poleceń służb kierujących ruchem.

Informacja o wyłączeniu od 15 sierpnia br. funkcjonalności indywidualnego otwierania drzwi autobusu, tzw, ciepłego guzika

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 15 sierpnia br. w związku z odnotowywanymi narastającymi wskaźnikami pandemicznymi w woj. podkarpackim oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyłączona zostaje czasowo funkcjonalność indywidualnego otwierania drzwi autobusu, tzw, ciepłego guzika. Kierowca autobusu ma obowiązek otwierać i zamykać drzwi pojazdu.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2020/2021 oraz:

 1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
 3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –
  w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Galeria Nowy Świat Krakowska 20, C.H. Plaza
Rejtana 65, Dworzec Lokalny Towarnickiego 7 oraz Trembeckiego 3.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która
nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;
 • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.