Miesięczne archiwum: lipiec 2022

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – UL. STRZELNICZA

W oparciu o przekazaną przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie informację (z dnia 22.07.2022 r.) w sprawie czasowego zamknięcia ulicy Strzelniczej (na odcinku od skrzyż. z ul. Wyspiańskiego do skrzyż. z ulicą Wywrockiego) podjęte zostają działania dotyczące zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W okresie od 27.07.2022 r. do 3.08.2022 r. w godz. 8:00 – 17:00 trasa objazdu będzie prowadziła ulicami: Wiktora i Witosa.

  • Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Bł. Karoliny / Strzyżowska 01 bez zmian następnie Wiktora – Wyspiańskiego stadion 01 i dalej bez zmian;
  • Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny): do przyst. Wyspiańskiego stadion 02 bez zmian następnie Wiktora – Bł. Karoliny i dalej bez zmian;
  • Linia nr 13 (kier. Lwowska): do przyst. Witosa / Langiewicza 02 bez zmian następnie nadal Witosa – Wiktora – Kotuli i dalej bez zmian;
  • Linia nr 13 (kier. Wita Stwosza): do przyst. Kotuli domki 04 bez zmian następnie Wiktora – Witosa i dalej bez zmian;
  • Linia nr 42 do przyst. Bł. Karoliny / Strzyżowska 01 bez zmian następnie Wiktora – Witosa / Wyspiańskiego 06 i dalej bez zmian. W drodze powrotnej do przyst. Witosa / Wiktora 05 bez zmian następnie Wiktora – Bł. Karoliny i dalej bez zmian.

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

Zmiany w komunikacji miejskiej – ul. Langiewicza i Hanasiewicza

W oparciu o przekazaną przez wykonawcę przebudowy przejazdów kolejowych w ciągu ulic Langiewicza oraz Hanasiewicza informację dotyczącą zmiany organizacji ruchu podejmuje się działania dotyczące zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W okresie od 27.07.2022 r. godz. 7:00 do 22.08.2022 r. ulica Langiewicza (na odcinku od skrzyż. z ul. Chmaja do skrzyż. z ulicą Boya-Żeleńskiego) będzie zamknięta. Trasa objazdu będzie prowadziła ulicami: Chmaja, HanasiewiczaBoya-Żeleńskiego.

◊ Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – Langiewicza i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 23 (kier. Lubelska): do przyst. Langiewicza / Wita Stwosza 04 bez zmian następnie nadal Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – Chmaja – Langiewicza i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 23 (kier. Matuszczaka): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian następnie Chmaja – Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 40 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Wita Stwosza pętla 01 bez zmian następnie Langiewicza – Boya-Żeleńskiego – Hanasiewicza – W. Pola i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 40 (kier. Bł. Karoliny): do przyst. Wincentego Pola Politechnika 01 bez zmian następnie Hanasiewicza – Boya-Żeleńskiego – Langiewicza i dalej bez zmian.

W okresie od 23.08.2022 r. godz. 7:00 do 16.09.2022 r. ulica Hanasiewicza (na odcinku od skrzyż. z ul. Chmaja do skrzyż. z ul. Boya-Żeleńskiego) będzie zamknięta dla autobusów. Trasa objazdu będzie prowadziła ulicami: Chmaja i Langiewicza.

◊ Linia nr 35 (kier. Bardowskiego): do przyst. Langiewicza / Wita Stwosza 04 bez zmian następnie Langiewicza park 03 i dalej bez zmian;

◊ Linia nr 35 (kier. Kielanówka): do przyst. Langiewicza park 02 bez zmian następnie Langiewicza / Wita Stwosza 04 i dalej bez zmian.

 

Wyścig w Kolarstwie Szosowym objazdy autobusów – 23 lipca br.

W ślad za otrzymaną informacją od organizatora „Wyścigu w Kolarstwie Szosowym” odbywającego się w dniu 23 lipca br. (sobota) podejmuje się działania dotyczące zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz przedstawia wykaz zamkniętych ulic i plan objazdów dla autobusów. W godz. ok. 11:30 – 14:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Kilara (na odcinku od skrzyż. z Mostem Zamkowym do skrzyż. z ul. Słowackiego) oraz zamknięcie dwóch pasów ruchu w ciągu alei Cieplińskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Moniuszki do skrzyż. z ul. Piłsudskiego), Piłsudskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Cieplińskiego do Mostu Lwowskiego), Rejtana (na odcinku od Mostu Lwowskiego do skrzyż. z ul. Kopisto), Kopisto (na odcinku od skrzyż. z al. Rejtana do Mostu Zamkowego) oraz Mostu Lwowskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Podwisłocze do skrzyż. z ul. Kilara).

Autobusy kursujące wyżej wymienionymi ulicami, a także ulicami Targową i Szopena, zostaną skierowane trasami objazdowymi według poniższego schematu:

♦ Linia 0B: Kasprowicza – Piłsudskiego – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana i dalej bez zmian z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 1 (kier. Załęska): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 2 (kier. Baligrodzka): do przyst. Rejtana / Krzyżanowskiego 08 bez zmian następnie nadal Rejtana – Piłsudskiego i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 3 (kier. Krakowska): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 4 (kier. Lwowska): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 5 (kier. Matysowska): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Hetmańską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 5 (kier. Lubelska): do ul. Hetmańskiej bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Marszałkowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 6 (kier. Słocińska): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05  – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Hetmańską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 6 (kier. Ustrzycka): do ul. Hetmańskiej bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Piłsudskiego i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 7 (kier. Dworzec Lokalny): do przyst. Lwowska cmentarz 03 bez zmian następnie Mieszka I – Niepodległości – Rejtana – Powst. Wa-wy i dalej bez zmian z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 8 (kier. Warszawska): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 9 (kier. Olbrachta): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza): do ul. Langiewicza bez zmian następnie Unii Lubelskiej – Dąbrowskiego – Kilara – Podwisłocze i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 10 (kier. Bł. Karoliny): do al. Powst. Warszawy bez zmian następnie nadal Powst. Warszawy – Hetmańską – Lisa-Kuli – Mochnackiego i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 11 (kier. Potockiego): do ul. Dąbrowskiego bez zmian następnie Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 12 (kier. Budziwojska): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Hetmańską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 12 (kier. Trembeckiego): do ul. Hetmańskiej bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Marszałkowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 13 (kier. Lwowska): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Hetmańską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 13 (kier. Wita Stwosza): do ul. Hetmańskiej bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Marszałkowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 14 (kier. Dworzec Lokalny): do ul. Krzyżanowskiego bez zmian następnie Rejtana – Piłsudskiego i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 15 (kier. Olbrachta): do ul. Dąbrowskiego bez zmian następnie Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 16 (kier. Św. Rocha): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana – Lwowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 17 (kier. Lwowska): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 18 (kier. Obr. Poczty Gdańskiej): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 19 (kier. Łukasiewicza): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Rejtana i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 22 (kier. Bardowskiego): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Piłsudskiego – Towarnickiego – Czarnieckiego – Jabłońskiego – Grottgera i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 26 (kier. Krakowska): do al. Niepodległości bez zmian następnie Rejtana – Powst. Wa-wy i dalej bez zmian z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 27 (kier. Cienista): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Kopisto – Niepodległości i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 28 (kier. Lubelska): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 30 (kier. Mikołajczyka): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 31 (kier. Sikorskiego): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Kilara – Podwisłocze i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 31 (kier. Lubelska): do ul. Kwiatkowskiego bez zmian następnie Powst. Wa-wy Hetmańską –  Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) Marszałkowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 32 (kier. Obr. Poczty Gdańskiej): Niepodległości – Rejtana – Powst. Wa-wy i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 34 (kier. Błękitne Wzgórze): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 35 (kier. Bardowskiego): do ul. Lisa-Kuli bez zmian dalej Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Piłsudskiego U. Marszałkowski 08 – Towarnickiego – Czarnieckiego – Jabłońskiego – Grottgera i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 36 (kier. Bł. Karoliny): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01;

♦ Linia nr 37 (kier. Hermanowa): do ul. Marszałkowskiej bez zmian następnie Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Hetmańską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 37 (kier. Trembeckiego): do ul. Hetmańskiej bez zmian następnie Lisa-Kuli – Cieplińskiego (z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01) – Marszałkowską i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 44 (kier. Tyczyn): Niepodległości – Rejtana i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 44 (kier. Dworaka): do przyst. Rejtana / Krzyżanowskiego 08 bez zmian następnie Niepodległości / Rejtana 02, gdzie zakończy kurs;

♦ Linia nr 47 (kier. Dworaka): do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 05 – Piłsudskiego – Towarnickiego – Czarnieckiego – Jabłońskiego – Grottgera – Pl. Kilińskiego – Fredry – Batorego – Bardowskiego;

♦ Linia nr 47 (kier. Baligrodzka): Bardowskiego 01 następnie Pl. Wolności i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 48 (kier. Matysowska): do przyst. Lwowska cmentarz 03 bez zmian następnie Mieszka I – Niepodległości – Rejtana i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 53 (kier. Bardowskiego) do przyst. Dworzec Lokalny bez zmian następnie Towarnickiego – Czarnieckiego – Jabłońskiego – Grottgera i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 57: Bardowskiego 01 następnie Pl. Wolności i do przyst. Marszałkowska 01 bez zmian następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski 08 – Towarnickiego – Czarnieckiego – Jabłońskiego – Grottgera – Pl. Kilińskiego – Fredry – Batorego – Bardowskiego;

♦ Linia nr 59 (kier. Trembeckiego): z pominięciem przystanku Cieplińskiego 01.

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

tekst alternatywny

 

Wprowadzenie od 1 sierpnia br. II etapu przystanków na żądanie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że z dniem 1 sierpnia br. wprowadza się kolejny etap przystanków na żądanie obejmujący 195 przystanków. Jednocześnie na podstawie danych dotyczących wielkości wymiany Pasażerów na przystankach przywrócony zostanie dla 5 przystanków status przystanku „stałego”. W sumie od 1 sierpnia br. obowiązywać będzie łącznie 400 przystanków ze statusem „na żądanie”.

Przystanki na żądanie, którym od 1 sierpnia przywrócony zostanie status każdorazowego zatrzymania się:

♦ Krakowska Dworzysko 13 nż

♦ Krakowska Dworzysko 16 nż

♦ Lubelska Os. Ogrody 09 nż

♦ Lubelska Os. Ogrody 10 nż

♦ Lwowska / Cienista 07 nż.

Poniżej przedstawiamy wykaz przystanków na żądanie wprowadzanych od 01 sierpnia br. oraz wykaz wszystkich przystanków na żądanie obowiązujących od 01 sierpnia br.

tekst alternatywny

Przystanki na żądanie wprowadzone od 1 sierpnia 2022 r.

Wykaz wszystkich przystanków na żądanie od 01 sierpnia 2022 r.