Miesięczne archiwum: grudzień 2018

Wezwania do zapłaty

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE, SEKCJA KONTROLI
I WINDYKACJI INFORMUJE, IŻ W DNIU 31.12.2018 r. WPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO W PUNKTACH OBSŁUGI PODRÓŻNEGO ZLOKALIZOWANYCH:

  1. POP Lisa-Kuli 20 w godz. 08:00 – 12:00

  2. POP Grottgera 22 w godz. 08:00 – 12:00

  3. POP Targowa 1 w godz. 08:00 – 12:00

DYŻUR W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD WYSTAWIONYCH WEZWAŃ DO ZAPŁATY PEŁNIONY BĘDZIE W DNIU 02.01.2019 r. W GODZ. 12:00 – 16:00.

Informacja dla Rad Osiedli

Szanowni Przewodniczący Rad Osiedli,

 

W związku z planowanymi do wprowadzenia od dnia 01 lutego 2019 r. zmianami w komunikacji miejskiej zachęcamy wszystkie Rady Osiedli do składania wniosków oraz propozycji zmian zarówno w siatce połączeń jak i w rozkładach jazdy miejskich autobusów.

Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez tut. Zarząd oraz omówione na spotkaniu z Przedstawicielami Rad Osiedli na spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2019 r. Spotkanie to będzie miało na celu zaopiniowanie nowego projektu sieci oraz nowych rozkładów jazdy.

Propozycje zmian można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ZTM w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów bądź pocztą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski składane w imieniu Rady Osiedla przez jego Przewodniczącego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa do zgłaszania uwag dot. zmian w komunikacji miejskiej do Przedstawicieli swoich Rad Osiedli.

 

Pozdrawiamy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Zmiana lokalizacji przystanku Bł. Karoliny 09

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów,  że od dnia dzisiejszego tj. 21 grudnia br. zmieniła się lokalizacja przystanku Bł. Karoliny 09 (miejsce rozpoczynania i kończenia kursów linii nr 10, 27, 36, 40, 42 i N2, oraz przystanek przelotowy dla kursów linii nr 2 i 47). Obecnie przystanek ten znajduje się na przedłużeniu ul. Bł. Karoliny – na wprost.

Informacja o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie 24.12.2018 – 01.01.2019

ZTM informuje Pasażerów, że w dniach 24, 27, 28, 31 grudnia br. autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w dniu roboczym pozaszkolnym  czyli bez kursów z oznakowaniem „s” – kursuje w dni nauki szkolnej. W dniu 29 grudnia br. autobusy będą kursować wg sobotniego rozkładu jazdy. W dniach 25, 26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. komunikacja będzie realizowana wg świątecznego rozkładu jazdy. Ponadto 25, 26 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. na linii 53 obsługującej lotnisko w Jasionce będą realizowane dodatkowe kursy jak dla dnia świątecznego nie przypadającego w niedzielę. Dodatkowo w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) autobusy wykonają ostatnie kursy wg poniższego zestawienia:

Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce kończenia godzina zakończenia
0A Dworzec PKP 17:19 Dworzec PKP 17:49
0B Pl. Kilińskiego 17:32 Dworzec PKP 18:00
1 Krakowska granica 16:45    
1 Spichlerzowa 16:54 Krakowska granica 17:26
2 Baligrodzka 15:57    
2 Kard. K. Wojtyły 16:55 Baligrodzka 17:33
3 Lutoryż 15:40 Krakowska granica 16:40
3 Krakowska granica 16:15    
3 Lutoryż 17:14 Krakowska granica 18:07
4 Warszawska/Borowa 16:40    
4 Krasne Auchan 17:15 Warszawska/Borowa 17:39
5 Lubelska MPK 16:09    
5 Matysówka 17:04 Lubelska MPK 17:44
6 Ustrzycka pętla 16:45    
6 Słocińska 17:25 Dworzec PKP 17:57
7 Dworzec Lokalny 16:12    
7 Siedliska skrzyżowanie 17:10 Dworzec Lokalny 17:54
8 Warszawska / Borowa 16:09    
8 Sikorskiego 17:04 Warszawska / Borowa 17:44
9 Staroniwska 16:42    
9 Olbrachta 17:30 Trembeckiego ZTM 17:50
10 Bł. Karoliny 15:10    
10 Łukasiewicza 16:15 Bł. Karoliny 17:05
11 Niepodległości pawilony 16:30    
11 Potockiego 17:15 Głowackiego ZUS 17:33
12 Trembeckiego ZTM 15:40    
12 Budziwojska 16:37 Trembeckiego ZTM 17:17
13 Langiewicza 16:17    
13 Lwowska szpital 17:24 Wita Stwosza 18:19
15 Cienista cmentarz 17:00    
15 Jarowa 17:38 Dworzec PKP 18:00
16 Dworzec Lokalny 16:55    
16 Św. Rocha lasek 17:27 Dworzec Lokalny 17:50
17 Przemysłowa 17:10 Lwowska szpital 17:45
17 Lwowska szpital 17:00 Wita Stwosza 17:36
18 Miłocińska 16:24    
18 Łukasiewicza 17:15 Miłocińska 17:51
19 Obr. Poczty Gdańskiej 16:42    
19 Łukasiewicza 17:22 Obr. Poczty Gdańskiej 17:53
20 Bardowskiego 16:15    
20 Bratkowice 17:10 Bardowskiego 17:50
22 Bardowskiego 15:55    
22 Świlcza 16:35 Bardowskiego 17:04
23 Lubelska 16:39    
23 Matuszczaka 17:15 Lubelska 17:40
24 Obr. Poczty Gdańskiej 15:55    
24 Matuszczaka 16:35 Obr. Poczty Gdańskiej 16:57
25 Cienista cmentarz 16:12    
25 Kalinowa 17:00 Wyzwolenia/Warszawska 17:19
26 Krakowska granica 16:02    
26 Cienista cmentarz 17:02 Krakowska granica 17:46
27 Cienista cmentarz 16:50    
27 Bł. Karoliny 17:05 Dworzec PKP 17:20
28 Trembeckiego ZTM 16:10    
28 Beskidzka 17:00 Trembeckiego ZTM 17:27
29 Trembeckiego ZTM 13:40    
29 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 15:50
30 Mikołajczyka 16:45    
30 Matuszczaka 17:20 Mikołajczyka 17:49
31 Lubelska MPK 16:34    
31 Sikorskiego 17:22 Lubelska MPK 17:57
32 Obr. Poczty Gdańskiej 16:02    
32 Niepodległości 17:05 Obr. Poczty Gdańskiej 17:30
33 Lubelska MPK 16:44    
33 Kalinowa 17:25 Lubelska MPK 17:55
34 Lwowska szpital 16:15    
34 Kielanówka 17:28 Piłsudskiego UW 17:52
35 Bardowskiego 16:33    
35 Kielanówka 17:10 Bardowskiego 17:36
36 Bł. Karoliny 15:45    
36 Św. Rocha 16:58 Bł. Karoliny 17:44
37 Trembeckiego ZTM 15:40    
37 Hermanowa 16:55 Trembeckiego ZTM 17:48
38 Zwięczycka MPWiK 16:50    
38 Olbrachta 17:35 Dworzec PKP 17:52
38 Olbrachta 17:05 Dworzec PKP 17:22
39 Pl. Kilińskiego 15:45    
39 Przemysłowa 16:20 Dworzec PKP 16:43
40 Bł. Karoliny 16:30    
40 Łukasiewicza 17:20 Bł. Karoliny 17:50
41 Bardowskiego 15:55    
41 Potockiego 16:30 Bardowskiego 16:54
42 Bł. Karoliny 16:55 Bł. Karoliny 17:40
43 Niepodległości 15:52    
43 Przemysłowa 16:30 Niepodległości 16:56
44 Pl. Kilińskiego 16:00    
44 Królka 16:40 Dworzec PKP 17:11
45 Bardowskiego 15:50    
45 Mogielnica 16:50 Bardowskiego 17:29
46 Dworzec Lokalny 15:50    
46 Słocińska 16:30 Dworzec Lokalny 16:57
47 Baligrodzka 16:24    
47 Dworaka targ 17:05 Baligrodzka 17:33
48 Łukasiewicza 13:25    
48 Cienista cmentarz 13:55 Łukasiewicza 14:16
49 Św. Rocha 14:00    
49 Przemysłowa 14:50 Św. Rocha 15:27
51 Bardowskiego 15:28    
51 Tajęcina 16:16 Bardowskiego 16:49
52 Bardowskiego 15:20    
52 Zaczernie 16:10 Bardowskiego 16:34
53 Dworzec Lokalny 17.10    
53 Jasionka lotnisko 18.20 Dworzec Lokalny 18.54
53 Dworzec Lokalny 23.20    
53 Jasionka lotnisko 0.10 Dworzec Lokalny 0.38
54 Bardowskiego 15:30    
54 Rogoźnica 16:10 Bardowskiego 16:34
55 Bardowskiego 15:13    
55 Technologiczna 16:15 Bardowskiego 16:42
56 Dworaka 15:08    
56 Zarzecze 16:00 Dworaka 16:46
58 Mikołajczyka 15:15    
58 Hermanowa 16:35 Mikołajczyka 17:33
59 Trembeckiego ZTM 16:48    
59 Przemysłowa 17:26 Trembeckiego ZTM 17:59

Linie nocne N1 – N3 wykonają swoje kursy zgodnie z rozkładem jazdy

Informacja o objazdach autobusów w dniach 18-21 grudnia br. na Al. Wyzwolenia

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w związku z przebudową przez firmę Intop Warszawa mostu kolejowego nad Al. Wyzwolenia w dniach 18-21 grudnia 2018 r. w godz. od 23:00 do 04:00 autobusy komunikacji miejskiej linii nr 9, 13, 18, 25, 26, 55, 58, N1 kursować będą objazdami:

 

Linia nr 9:

w kierunku Olbrachta: do Witosa Jedn. Wojskowa trasą bez zmian, następnie Krakowska / Sportowa – Piłsudskiego – Marszałkowska – Lubelska szpital i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Staroniwskiej: do Lubelska kościół trasą bez zmian, następnie Lubelska lecznica – Marszałkowska – Piłsudskiego – Krakowska osiedle i dalej trasą bez zmian,

 

Linia nr 13:

w kierunku Niepodległości/Lwowskiej: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska / Sportowa i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Mikołajczyka: do Piłsudskiego Ameryka trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

 

Linia nr 18:

w kierunku Łukasiewicza: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska – Piłsudskiego U. Marszałkowski i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińskiej: do Cieplińskiego trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

 

Linia nr 25:

w kierunku Cienistej: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska / Sportowa i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Kalinowej: do Piłsudskiego Ameryka trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

 

Linia nr 26:

w kierunku Cienistej: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska – Piłsudskiego U. Marszałkowski i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Krakowskiej: do Cieplińskiego trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

 

Linia nr 55:

w kierunku Bardowskiego: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska / Sportowa i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Technologicznej: do Piłsudskiego Ameryka trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

Linia nr 58:

w kierunku Mikołajczyka: do Cieplińskiego trasą bez zmian, następnie Piłsudskiego U. Marszałkowski – Krakowska – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Hermanowej: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Krakowska / Sportowa – Cieplińskiego i dalej trasą bez zmian,

Linia nr N1:

w kierunku Łukasiewicza: do Wyzwolenia kościół trasą bez zmian, następnie Okulickiego / Wyzwolenia – Piłsudskiego – Marszałkowska – Lubelska szpital i dalej trasą bez zmian,

w kierunku Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińskiej: do Lubelska kościół trasą bez zmian, następnie Lubelska lecznica – Marszałkowska – Piłsudskiego – Krakowska  – Okulickiego / Zwierzyniecka i dalej trasą bez zmian,

 

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.