Dzienne archiwum: 25 sierpnia 2017

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 4 września 2017 r .

W związku z powyższym w dniu 1 września br. autobusy komunikacji miejskiej kursować będą wg rozkładu z dnia powszedniego wolnego od nauki szkolnej (nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s”).

Informacja o zmianach rozkładów jazdy linii nr 6, 7, 46, 47, 48 i 52 od 1 września br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 września br. utworzona zostaje nowa linia nr 47 oraz zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr 6, 7, 46, 48, 52, obejmujące:

linia nr 6:
– odcinkową zmianę trasy przejazdu na Os. Krakowska Południe, uwzględniającą przejazd autobusu ul. Solarza, z pominięciem przystanków: Witosa lodowisko; Witosa/Wiktora i Wiktora/Witosa
– utworzenie dwóch dodatkowych przystanków na ul. Ustrzyckiej,

linia nr 7:
– w związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych na dworcu lokalnym, kursy tej linii zostają skrócone do dworca PKP i od Pl. Kilińskiego,

linia nr 46:
– w związku z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych na dworcu lokalnym, kursy tej linii zostają skrócone do dworca PKP i od Pl. Kilińskiego,

linia nr 47:
– nowa linia na trasie: Mikołajczyka – Ofiar Katynia – Wyzwolenia – Okulickiego – Krakowska – Piłsudskiego – Pl. Wolności – Dworaka, do nowo powstałego targu.

linia nr 48:
– uruchomienie dodatkowych kursów w soboty, niedziele i święta,

linia nr 52:
– uruchomienie dodatkowych kursów ok. godz. 9.00 i 17.00.