Dzienne archiwum: 2 czerwca 2017

Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 5 i 11 czerwca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym w dniach:

  • 5 czerwca br. na Moście Zamkowym w godz. 4.45 – 6.30, w związku

    z opracowywaniem materiału wideo na potrzeby promocji tegorocznego Tour De Pologne. Ruch na moście w w/w godzinach będzie wstrzymywany okresowo do 10 minut,

  • 11 czerwca br. na ul. Szopena, Hetmańskiej w godz. 16.30 – 18.00,

    w związku z przemarszem orkiestr dętych w ramach I Festiwalu Musztry Paradnej SONSAVIA.