Archiwa kategorii: Bez kategorii

22 WRZEŚNIA 2022 r.   Dniem bez Samochodu

W związku z realizacją Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia bez Samochodu Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że dzień  22 września 2022 r. będzie
Dniem bez Samochodu.

Pasażerowie mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, którego są właścicielami
lub współwłaścicielami oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW

od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

♦ kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

♦ zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

♦ Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w wyżej wymienionych POP.

tekst alternatywny

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia.  Zapisywanie uprawnień tylko w Punktach Obsługi Podróżnego. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2022 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2023 r.).

 

♦ Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci
i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.

♦ Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia

♦ Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;

♦ Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;

♦ Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;

♦ Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

♦ Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.

Dodatkowe informacje:

♦ mieszkaniec Rzeszowa – to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;

♦ legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;

♦ PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;

♦ Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

tekst alternatywny

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE ZTM RZESZÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności zaprasza wszystkich chętnych na Dni Otwarte, które odbędą się w dniu 16 września 2022 r. w godzinach 09:00 – 14:00 w siedzibie ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie.

Podczas spotkania zaprezentujemy m. in. zasady funkcjonowania Centrum Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat oraz zasady działania Rzeszowskiej Karty Miejskiej i jej możliwości w zakresie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu pod nr 17 86 60 383.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

PROGRAM DNI OTWARTYCH ZTM RZESZÓW

16 września 2022 r. godz. 09:00-14:00

– poznasz działanie i możliwości Centrum Zarządzania Transportem Publicznym
– będziesz mógł porozmawiać z pracownikami CZTP
– dowiesz się jak powstaje rozkład jazdy
– poznasz funkcjonalności Rzeszowskiej Karty Miejskiej
– zobaczysz najnowocześniejszy tabor autobusowy
– poznasz nowoczesne systemy elektroniczne znajdujące się w autobusach
– sprawdzisz jak działa system informacji pasażerskiej
– zapoznasz się z urządzeniami do kontroli biletów

tekst alternatywny

W dniu 2 września br. możliwość dojechania na Cmentarz komunalny Wilkowyja

W dniu 2 września br. możliwość dojechania na Cmentarz komunalny Wilkowyja umożliwią autobusy linii nr 4, 15, 26, 27 oraz 48 za wyjątkiem czasu przejazdu pojazdów konduktu żałobnego w godzinach 14:00-15:00.

Ponadto, celem zapewnienia swobodnego dojazdu do pętli przy ulicy Cienistej autobusów specjalnych, część kursów linii nr 4, 15, 26, 27 w godz. 14:00-15:00 zostanie skierowanych objazdami według poniższego harmonogramu:

Linia nr 4:

 • kursy 13:49 (kier. Krasne CH) oraz kursy 13:57, 14:27 (kier. Lubelska MPK) przejazd w obu kierunkach z pominięciem ulicy Cienistej;

Linia nr 15:

 • kursy 13:20, 13:50 (kier. Olbrachta) oraz kursy 14:06, 14:36 (kier. Zwięczycka) przejazd w obu kierunkach z pominięciem ulic Cienistej, Morgowej i Bałtyckiej;
 • kursy 14:14, 14:43 (kier. Olbrachta) oraz kursy 15:06, 15:36 (kier. Zwięczycka) przejazd w obu kierunkach z pominięciem ulic Morgowej i Bałtyckiej;

Linia nr 26:

 • kurs 13:40 (kier. Cienista) do przyst. Lwowska szpital bez zmian dalej Lwowska / Olbrachta 08, Bałtycka 02, gdzie zakończy kurs. Rozpoczęcie kursu 14:45 (kier. Krakowska) odbędzie się z przyst. Lwowska / Cienista 07.

Linia nr 27:

 • kurs 13:55 (kier. Cienista) do przyst. Lwowska szpital pętla bez zmian dalej Lwowska / Olbrachta 08, Bałtycka 02, gdzie zakończy kurs. Rozpoczęcie kursu 14:42 (kier. Bł. Karoliny) odbędzie się z przyst. Lwowska / Cienista 07.

Możliwość dojazdu komunikacją miejską do Katedry Rzeszowskiej

Możliwości dojazdu z poszczególnych rzeszowskich osiedli w okolicę Katedry w Rzeszowie

 1. Śródmieście:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2, 5, 8, 10, 18, 19, 37, 58
 2. Pułaskiego:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2, 8, 10, 18, 58
 3. Grota-Roweckiego:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 5, 8, 37, 58
 4. Piastów:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 5, 8, 18, 37, 58
 5. Dąbrowskiego:
  1. bezpośredni dojazd autobusem linii nr 18
 6. Staroniwa
  1. dojazd autobusem linii nr 34 do ul. Powst. W-wy następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 8, 10, 18, 37, 58
  2. dojazd autobusem linii nr 35 do Al. Cieplińskiego, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 2, 8, 10, 18, 58
 7. Kmity:
  1. bezpośredni dojazd autobusem linii nr 10
 8. Gen. Andersa:
  1. bezpośredni dojazd autobusem linii nr 58
 9. Staromieście:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 5, 37
 10. 1000-lecia:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 5, 8, 18, 37, 58
 11. Pobitno:
  1. dojazd autobusami linii nr 1, 11 do Pl. Wolności następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
 12. Mieszka I:
  1. dojazd autobusami linii nr 13, 17 i 34 do Al. Rejtana następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 2, 19, 44,
 13. Nowe Miasto:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2, 5, 8, 10, 18, 19, 37, 44, 58
 14. Wilkowyja:
  1. dojazd autobusami linii nr 4, 9, 15 do Pl. Wolności następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
 15. Słocina:
  1. dojazd autobusem linii nr 6 do Al. Rejtana następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 2, 19, 44,
  2. dojazd autobusem linii nr 16 do Pl. Wolności następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
  3. dojazd autobusem linii nr 36 do Powst. W-wy następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 8, 10, 18, 37, 58
  4. dojazd autobusem linii nr 2 do Kopisto następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 2, bądź z Al. Rejtana na autobusy linii nr 19 i 44
 16. Zalesie:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 18, 19
 17. Przybyszówka:
  1. dojazd autobusem linii nr 16 do Pl. Wolności, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
  2. dojazd autobusem linii nr 33 do ul. Marszałkowskiej następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 8, 18, 37, 58
 18. Baranówka:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 18, 19,
 19. Kr. St. Augusta:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 19,
 20. Paderewskiego:
  1. dojazd autobusami linii nr 6 i 17 do Al. Rejtana, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 2, 19, 44,
  2. bezpośredni dojazd z Al. Rejtana autobusami linii nr 2, 19, 44
 21. Drabinianka
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2, 8
 22. Krakowska – Południe
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2
 23. Franciszka Kotuli
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2 i 10
 24. Załęże:
  1. dojazd autobusami linii nr 1, 11, 41 do Pl. Wolności następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
 25. Zwięczyca:
  1. dojazd autobusami linii nr 3, 15, 28, 45 do Dąbrowskiego, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 18,
 26. Biała:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 2, 8, 37, 44, 58
 27. Miłocin:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 18, 19,
 28. Budziwój:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 37
  2. dojazd autobusem linii nr 12 do Powst. W-wy następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 8, 10, 18, 37, 58
 29. Bzianka:
  1. dojazd autobusem linii nr 16 do Pl. Wolności, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 10, 19, 37
  2. dojazd autobusem linii nr 33 do ul. Marszałkowskiej następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 5, 8, 18, 37, 58
 30. Matysówka:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 5
 31. Św. Huberta:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 8
 32. Pogwizdów Nowy:
  1. bezpośredni dojazd autobusami linii nr 8
 33. Zawiszy Czarnego:
  1. dojazd autobusem linii nr 59 do Dąbrowskiego, następnie możliwość przesiadki na autobusy linii nr 18,