Aktualności

We wtorek możliwe utrudnienia w MPK

We wtorek możliwe utrudnienia w komunikacji miejskiej

-Serdecznie przepraszamy za możliwe utrudnienia w komunikacji miejskiej. Wynikają one z  zapowiedzianego strajku jednego z działających w MPK Rzeszów związków zawodowych. Jednocześnie dziękujemy, że większość kierowców zachowała się odpowiedzialnie i będzie obsługiwała autobusy. Mogą wystąpić jednak pewne zmiany w rozkładzie jazdy, za które przepraszamy -powiedziała Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przeprowadził rozmowy z załogą. Wynika z nich, że we wtorek, czyli w dniu, w którym odbyć ma się strajk zainicjowany przez Wolny Związek Zawodowy Pracowników MPK w Rzeszowie, spora część załogi spółki pojawi się w pracy. Wśród tej części pracowników jest ponad 160 kierowców, którzy będą obsługiwać autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej. To pozwoli na zaspokojenie ok. 90 proc. kursów porannego szczytu komunikacyjnego. Realizowane na pewno będą kursy związane z dowozem mieszkańców do zakładów pracy, w tym tych w strefach przemysłowych, kursy linii wyjeżdzających poza miasto oraz duża część najpopularniejszych kursów najpopularniejszych linii takich jak np. nr 18 czy 19. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów będą znajdować się na tablicach świetlnych przy przystankach.

Za utrudnienia, które mogą wystąpić we wtorek w kursach autobusów w wyniku strajku jednego związku zawodowego przepraszamy.

Informujemy, że spór zbiorowy w MPK rozpoczął się w kwietniu tego roku. Weszły w niego trzy działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe: Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy MPK w Rzeszowie, Związek Zawodowy Kierowców Autobusów  i Pracowników Obsługi przy MPK Rzeszów oraz Wolny Związek Zawodowy Pracowników MPK w Rzeszowie. Główne postulaty zgłoszone przez związki to przede wszystkim podwyżka (od 1 lipca 2023 r.) stawki godzinowej o 2 zł, (miesięcznie o 340 zł), wypłacenie tej podwyżki z wyrównaniem od 1 kwietnia 2023 r. oraz utrzymanie comiesięcznej premii, która wynosi 20 proc. wynagrodzenia

Po negocjacjach dwa związki zawodowe (Solidarność i Związek Zawodowy Kierowców Autobusów i Pracowników Obsługi MPK) zaakceptowały propozycje zarządu MPK, które polegały na podwyżce wynagrodzenia zasadniczego tj. stawki godzinowej o 1,80 zł brutto (300 zł brutto/m-c dla pracowników wynagradzanych ryczałtowo) i wypłaty tej podwyżki od 1 lipca 2023 r., bez wyrównania od 1 kwietnia 2023 r. Zaakceptowane przez dwa związki zostało także wprowadzenie premii frekwencyjnej, którą pracownicy MPK otrzymują każdego miesiąca za pracę bez zwolnień lekarskich, opieki. Pracownicy na urlopach wypoczynkowych także tę premię otrzymują. Bazowa premia frekwencyjna to 75 zł miesięcznie. Czyli podwyżka, która została wprowadzona w MPK od 1 lipca tego roku wraz z premią frekwencyjną daje w sumie zwiększenie pensji wyższe niż 2 zł/godz. Ponadto władze MPK ustnie zapewniły związki zawodowe, że w sytuacji nie pogarszania się kondycji finansowej spółki 20 procentowa premia miesięczna będzie wciąż wypłacana. Podwyżką zostali objęci wszyscy pracownicy bez względu na przynależność do związków zawodowych.

W 2022 r. w MPK także wprowadzono podwyżki, przeciętnie  o 600 zł brutto/m-c, z wliczeniem wszystkich składników, w tym godziny nadliczbowe, świąteczne itp.

Skip to content