Aktualności

Ważność biletów okresowych

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje iż bilety okresowe zakupione w miesiącu poprzedzającym wejście w życie Uchwały LXXIX/1743/2023 z dnia 23 maja 2023 r.
czyli przed dniem 1 lipca br. z ważnością zapisaną na kolejne miesiące będą  ważne w strefie A oraz w strefie A+B.

Przykładowy zakup biletu  90-dniowego:

Zakupiono bilet 15 czerwca br. data obowiązywania biletu od 01.07.- 28.09.2023 – będzie ważny w strefie A oraz strefie A+B.

Bilet w wersji papierowej 60 lub 90 minutowe zakupione wcześniej można wykorzystać z dopłatą, przykładowo zakupiony bilet w cennie 5,00 zł (bilet 60 minutowy) można wykorzystać po zakupieniu dopłaty w cennie 1,20 tak aby równowartość biletu wynosiła 6,20 zł (strefa A+B).

Skip to content