Aktualności

Ułatwienia z przedłużaniem kart miejskich

Zmiany, które wprowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na polecenie prezydenta Konrada Fijołka, pomogą rozwiązać problem kolejek, które tworzyły się we wrześniu przy okazji przedłużania ważności kart miejskich.

Uczniowie szkół, przedszkolaki i jeszcze młodsi mieszkańcy Rzeszowa mogą za darmo korzystać z autobusów komunikacji publicznej. To nawet 40 tys. dzieci i młodzieży. – Darmowe przejazdy są ważną sprawą, ponieważ od najmłodszych lat uczą korzystania z komunikacji zbiorowej, przyzwyczajają do niej. W nowoczesnym mieście jest ona jednym z priorytetów. Unowocześniamy tabor, kupujemy nowe pojazdy, przygotowujemy się do wprowadzenia ekologicznych autobusów wodorowych. Mam świadomość, że jest jeszcze sporo do zrobienia jeśli chodzi o zmiany w siatce połączeń, ale przygotowujemy się do tego, korzystając z analiz i badań, które zostały przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej – mówi Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa.

Oprócz dużych zmian, takich jak wspomniana wyżej zmiana siatki połączeń, konieczne są także inne, które poprawiają komfort korzystania z autobusów oraz np. zakupu biletów lub też zapisywania na kartach miejskich uprawnień do darmowych przejazdów. W tym ostatnim przypadku w ostatnich latach były problemy. We wrześniu w punktach ZTM tworzyły się spore kolejki. Były spowodowane tym, że oprócz wymaganych uchwałą Rady Miasta Rzeszowa dokumentów (szczegółowy ich spis znajduje się na stronie internetowej ztm.rzeszow.pl) konieczne było także posiadanie aktualnej, podbitej już w nowym roku szkolnym legitymacji. Legitymacje szkolne podbijane są we wrześniu i dopiero wtedy można było starać się o przedłużenie uprawnień do gratisowych przejazdów. To powodowało kolejki. Rozwiązaniem problemu, które wprowadzi ZTM na polecenie prezydenta Rzeszowa, będzie likwidacja zapisu o konieczności posiadania aktualnej legitymacji szkolnej. Do przedłużenia uprawnień wystarczy dokument potwierdzający wiek ucznia. Będzie to dotyczyło dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia (roczniki 2006 i wyżej).

Projekt uchwały, na podstawie którego wprowadzone zostaną zmiany, jest już gotowy i trafi na sesję, która odbędzie się 11 lipca. Jeśli radni go zaakceptują, zmiany zostaną wprowadzone prawdopodobnie już w sierpniu. Od tego momentu będzie można już przedłużać uprawnienia do darmowych przejazdów rzeszowskimi autobusami.

Skip to content