Aktualności

Termin złożenia wniosku o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet okresowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że termin złożenia wniosku
o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet okresowy zakupiony do dnia 17 października br. zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/1040/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 listopada 2020 r. upływa z dniem 30.11.2020 r.

Zwrot ten dotyczy następujących biletów okresowych:

Wnioski dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content