Aktualności

Spotkanie z radami osiedli

W dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Rad Osiedli z pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Spotkanie to dotyczyło planowanych zmian w sieci komunikacji miejskiej w naszym Mieście.

Po przywitaniu zebranych przez Panią Annę Kowalską – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, krótko scharakteryzowano ilość i rozkład linii na osiedlach w Rzeszowie.

Sieć autobusowa rzeszowskiej komunikacji miejskiej składa się z 61 linii, z czego 17 wyjeżdża poza granice administracyjne miasta (w tym 5 obsługuje SSE) oraz 3 nocne linie miejskie. Obejmuje wszystkie 31 osiedli zatrzymując się na 107 ulicach o różnych kategoriach i klasach dróg publicznych. Rzeszowskie osiedla charakteryzują się różnorodną siecią dróg. Osiedla położone bliżej centrum miasta cechują się zwartym schematem dróg (w większości głównych i zbiorczych), co daje większą przepustowość i możliwość poprowadzenia większej ilości linii.

Następnie przedstawiono skomunikowanie transportem publicznym w kierunku centrum miasta w podziale na poszczególne osiedla.

W dalszej części spotkania omówione zostały plany modyfikacji siatki komunikacyjnej. W ramach przeprowadzonych konsultacji do tut. Zarządu wpłynęły pisma z uwagami co do funkcjonowania komunikacji publicznej z części Rad Osiedli. Wnioski te zostały szeroko omówione podczas spotkania. Zarówno jedna jak i druga strona miała możliwość zabrania głosu.

Zgodnie ustalono, że część zasadnych propozycji Rad Osiedli zostanie zrealizowana już początkiem marca 2019 r.

Ustalono także, że spotkania tego typu będą odbywały się cyklicznie dwa razy do roku, dając możliwość oceny wdrożonych zmian oraz zaprezentowania nowych pomysłów.

Skip to content