Aktualności

Przewoźniku! Nowoczesny dworzec czeka na Ciebie.

29 września bieżącego roku, z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Komunikacji Miejskiej, odbyło się uroczyste przekazanie do zagospodarowania Dworca Lokalnego przy ulicy Towarnickiego. Klucze do nowo wybudowanego dworca zostały przekazane na ręce Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Budowa dworca pochłonęła ponad 20 mln zł, część środków w wysokości 85 % została pozyskana z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Polska Wschodnia”.

Dworzec po dokonaniu odbioru i zagospodarowaniu przeznaczony będzie do obsługi Pasażerów, korzystających z usług przewoźników, wykonujących publiczny transport zbiorowy. Dzięki nowemu układowi terminala podróżni będą mogli skorzystać z poczekalni, przechowalni bagażu, punktu informacyjnego, kas biletowych, elektronicznych tablic informacyjnych, zapowiedzi głosowych, parkingu dla rowerów i samochodów oraz toalet.

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania dworca, zastosowane zostały ogniwa fotowoltaiczne o wysokiej sprawności, które będą wytwarzać więcej energii elektrycznej niż budynek jest stanie spożytkować.

Z dworca będą mogli korzystać przewoźnicy stosujący się do warunków i zasad określonych w Regulaminie. Korzystanie z dworca będzie możliwe po podpisaniu odpowiedniej umowy dotyczącej realizacji przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym z ZTM w Rzeszowie. Przewoźnik w ramach prowadzonej działalności powinien dysponować taborem w dobrym stanem technicznym i estetycznym, spełniającym wysokie normy czystości spalin oraz zapewniającym pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i należytej obsługi, przy zachowaniu regularności i punktualności usług komunikacyjnych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zaprasza do współpracy wszystkich przewoźników do korzystania z nowoczesnego, świetnie zlokalizowanego (wraz z przebudowanymi zjazdem i wyjazdem na ulicę Józefa Piłsudskiego) Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego. Zgłoszenia należy składać do 30 października w siedzibie ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie, tak aby korzystanie dworca i z jego udogodnień możliwe było już od początku 2019 roku.

Skip to content