Aktualności

Otwarcie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego

Od 1 marca br. zostaje przekazane do użytku Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne.

Linia „Koła” A będzie odjeżdżać z miejsca, z którego odjeżdżała przed budową RCK, natomiast linia „Koła” B z Placu Dworcowego, obok przystanku „Koła” A. To ze względu na umieszczone tu ładowarki do akumulatorów. Następnie autobus pojedzie na rondo przy poczcie gdzie zawróci i pojedzie w kierunku pl. Kilińskiego i dalej starą trasą.

Jednocześnie uruchomiony zostanie w podziemiach placu ogólnodostępny parking, na którym będą również miejsca dla taksówek

Cennik podziemnego parkingu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego

 

  1. Płatności można dokonać gotówką i kartami płatniczymi. Automatyczna kasa parkingowa przyjmuje nominały 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1,00 zł, 2,00 zł, 5,00 zł, 10,00 zł, 20,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł i wydaje resztę.
  2. Opłata za korzystanie z miejsca postojowego w systemie godzinowym naliczana jest proporcjonalnie do czasu postoju zgodnie ze wskazanym w ust. 4 cennikiem.
  3. Wysokość opłaty za korzystanie z miejsca postojowego wynosi odpowiednio:

1)           za postój trwający do 15 minut – bezpłatnie;

2)           od 16 do 30 minuty postoju – 2,00 zł;

3)           od 31 do 60 minuty postoju – 4,00 zł;

4)           w drugiej godzinie postoju – 7,00 zł;

5)           w trzeciej godzinie postoju – 8,00 zł;

6)           od czwartej do szóstej godziny postoju – 18,00 zł;

7)           od siódmej do dwunastej godziny postoju – 36,00 zł;

8)           od trzynastej do dwudziestej czwartej godziny postoju – 60,00 zł;

9)           za każdą rozpoczętą kolejną dobę – 95,00 zł.

  1. Po przekroczeniu czternastej doby postoju Zarządca Parkingu powiadamia Straż Miejską w celu podjęcia stosownej interwencji.
  2. Opłaty za pozostawiony na Parkingu pojazd naliczane są do chwili jego usunięcia

z obiektu.

  1. Podane w niniejszym Regulaminie ceny są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
  2. 7.           Do dnia 31 marca 2024 r. wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 wynosić będzie:

1) za pierwszą godzinę – bezpłatnie;

2)  za rozpoczętą drugą godzinę postoju – 1,00 zł;

3) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę – opłata będzie wynosić jak w cenniku podanym

w  punkcie 3;

Skip to content