Aktualności

Od 01 marca br. obowiązują „Przystanki na żądanie”

W związku z niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów części przystanków Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie planuje wprowadzić nowe rozwiązanie w rzeszowskiej komunikacji miejskiej – przystanki „na żądanie”.

Kategorię „na żądanie” otrzymają zespoły przystankowe tj. przystanki „tam i z powrotem”, zlokalizowane z reguły naprzeciwko siebie. Objętych statusem „na żądanie” z dniem 01 marca br. zostanie 230 przystanków w Rzeszowie. Status przystanków „na żądanie” otrzymają także przystanki zlokalizowane poza terenem Gminy Miasto Rzeszów. Z dniem 02 kwietnia br. planujemy nadać kategorię „na żądanie” kolejnym 235 przystankom.

Przystanek „na żądanie” to przystanek, na którym zatrzymanie i wymiana pasażerska odbywa się po zasygnalizowaniu przez pasażera takiej potrzeby. Osoba chcąca wsiąść do autobusu powinna stać w bezpiecznym i widocznym dla kierowcy miejscu oraz odpowiednio wcześniej dać kierowcy znak przez wyraźne i zdecydowane podniesienie ręki. Natomiast, jeżeli pasażer pragnie wysiąść na przystanku na żądanie powinien, najlepiej zaraz po odjeździe z poprzedniego przystanku, wcisnąć przycisk indywidualnego otwierania drzwi lub „stop”. Osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome i niedowidzące oczekiwać powinny na przystanku w bezpiecznym i widocznym miejscu. Prowadzący pojazd, widząc taką osobę, będzie musiał się zatrzymać.

Status „na żądanie” otrzymają przystanki:

♦ o niskim poziomie wykorzystania;

♦ podmiejskie ze względu na duże oddalenie od centrum często graniczące z terenami
o ekstensywnej zabudowie;

♦ na terenach przemysłowych o bardzo zróżnicowanym wykorzystaniu dobowym (duże
w godzinach szczytu, poza szczytem prawie zerowe);

♦ na słabo- i niezurbanizowanych odcinkach dróg;

Wszystkie przystanki „na żądanie” zostaną w niedługim czasie właściwie oznaczone specjalnymi tabliczkami. Informacja taka pojawi się również na wyświetlaczach informacji pasażerskiej, podczas zapowiedzi głosowej w autobusach oraz na rozkładach jazdy zamieszczonych na stronie internetowej ZTM.

Przystanki na żądanie to sporo korzyści dla pasażerów. Zapewniają krótszy czas przejazdu oraz większy komfort wynikający z płynniej jazdy bez zbędnego zatrzymywania się – głównie poza centrum miasta a także lepsze warunki termiczne – wydajniejsza praca klimatyzacji i ogrzewania, gdy nie trzeba otwierać drzwi na każdym przystanku.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków na żądanie:

Przystanki na żądanie na terenie Rzeszowa wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie Rzeszowa wprowadzane od 02 kwietnia 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Lubenia wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Świlcza wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Trzebownisko wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Tyczyn wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Boguchwała wprowadzane od 01 marca 2022 r.

Przystanki na żądanie na terenie gminy Głogów Młp. wprowadzane od 01 marca 2022 r.

tekst alternatywny

Skip to content