Aktualności

NOWE RODZAJE BILETÓW

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że została podjęta Uchwała
nr V/79/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2019 w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów, na podstawie, której nowością jest wprowadzenie do cennika nowych rodzajów biletów obowiązujących od marca br.
1. Bilet trzydziestodniowy liniowy imienny ważny od daty obowiązywania
do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu w cenach: normalny – 70,00 zł, ustawowy – 35,00 zł, samorządowy – 42,00 zł
2. Bilet trzydziestodniowy sieciowy imienny ważny od daty obowiązywania
do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu w cenach: normalny – 88,00 zł, ustawowy – 44,00 zł, samorządowy – 49,00 zł
3. Bilet dziewięćdziesięciodniowy sieciowy imienny – ważny od daty obowiązywania
do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu – normalny 249,00 zł,
4. Bilet stuosiemdziesięciodniowy sieciowy imienny ważny od daty obowiązywania
do godziny 23:59 stuosiemdziesiątego dnia terminu ważności biletu normalny – 499,00 zł.

Skip to content