Aktualności

NIEODPŁATNE PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KOMUNIKAT

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Rzeszowie w dniu

18 stycznia 2017 r

W związku z prognozowaną przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska
złą jakością powietrza na obszarze Rzeszowa, wyraża się zgodę na nieodpłatne korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego na obszarze Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin sąsiadujących,
do których wykonywane są połączenia autobusowe MPK. Nieodpłatne przejazdy komunikacją zostają wprowadzone w dniu 18 stycznia 2017 r. w godzinach 00.00 – 24.00.

Skip to content