Aktualności

Informacja o planowanych zmianach rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w związku ze znoszeniem obostrzeń spowodowanych koronowirusem

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 11 maja br. planuje się stopniowe przywracanie funkcjonowania komunikacji miejskiej do stanu sprzed epidemii. W dalszym ciągu należy przestrzegać dopuszczalnej ilości miejsc w autobusach. Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram kursowania autobusów, który wdrożony zostanie od 11 maja br.

W związku z dynamiczną sytuacją zwiększania potoków pasażerskich, obserwowaną w komunikacji miejskiej, plan ten może ulec zmianie.

Linie: 0A, 0B, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 26, 31, 32, 33, 35, 48, będą kursować wg rozkładu obowiązującego w soboty, z obecnie naniesionymi korektami na linii nr 33,

Linie: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 49, 55, 56, 58, 59, N1, N2 i N3 będą kursować wg rozkładu obowiązującego w dni robocze pozaszkolne,

Linie 51, 52 i 54 będą kursować wg obecnie obowiązującego rozkładu jazdy (roboczy) umożliwiającego przesiadkę na te linie z autobusów linii kursujących jak w soboty,

Na tym etapie nie planuje się jeszcze przywracania funkcjonowania linii: 21, 23, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 50 oraz linii nr 53 na lotnisko w Jasionce.

Skip to content