Aktualności

Informacja dot. stojaków rowerowych

Zamontowane niedawno na terenie rzeszowskiego śródmieścia stojaki rowerowe spotkały się z negatywnym odbiorem mieszkańców. W związku z tym Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zobowiązał wykonawcę tego zadania do wprowadzenia poprawek. Uwzględnione w nich zostaną uwagi zgłoszone przez rzeszowian.

Stojaki zostaną zdemontowane i poprawione. Jednocześnie informujemy, iż celem zadania był montaż minimalistycznych stojaków rowerowych, które nie zaburzyłyby przestrzeni historycznego śródmieścia. Takie były zalecenia Konserwatora Zabytków. Wprowadzenie poprawek nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wykonawca zrobi je w ramach dotychczasowego wynagrodzenia.

tekst alternatywny

Skip to content