Aktualności

Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 3 lipca br. (rozpoczyna się zapisywanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na kolejny rok szkolny.

Podobnie jak w ubiegłym roku, uczniowie, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, nie muszą posiadać legitymacji szkolnej podbitej na rok szkolny 2024/2025. Uczniowie starsi, będą musieli okazać aktualną legitymację.

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAPISANIA UPRAWNIENIA NA OKRES OD 1.10.2024 DO 30.09.2025 r.

DZIECI I MŁODZIEŻ URODZONE W ROKU 2007 I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH

(objęte obowiązkiem szkolnym/obowiązkiem nauki):

  1. Rzeszowska Karta Miejska
  2. Dokument potwierdzający wiek dziecka (nie jest wymagane podbicie legitymacji szkolnej na r. szk. 2024/2025)
  3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH URODZENI W  LATACH 2006, 2005 i 2004

  1. Rzeszowska Karta Miejska
  2. Legitymacja szkolna podbita na r. szk. 2024/2025
  3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):

 

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

1. Lisa Kuli 20

2. Targowa 1

3. Millenium Hall, al. Kopisto 1

4. Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20

5. Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7 (czynny od 26 sierpnia)

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę Miejską należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.

Skip to content