Aktualności

Bezpłatne przejazdy dla bezrobotnych

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 30 kwietnia br. tracą ważność zaświadczenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy po 15 września 2020 r., które  upoważniały do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienia międzygminne.

Od dnia 1 maja br. osoby korzystające z bezpłatnej komunikacji miejskiej zobowiązane są do przedstawienia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej.

Przypominamy, że:

♦ bezpłatne przejazdy dla osób bezrobotnych obowiązują wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00;

♦ zaświadczenie ważne jest przez okres trzydziestu dni, licząc od dnia następującego po dniu jego wystawienia.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Skip to content