Aktualności

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

KROK PO KROKU

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi
po spersonalizowaniu karty;
ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

RKM można odebrać w dowolnym POP.

KROK 2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:
ważna legitymacja szkolna oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją
o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

– Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1

od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30

soboty 8:00 – 14:30

niedziele nieczynne

Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00

soboty i niedziele nieczynne

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku reklamacyjnego. Wniosek reklamacyjny dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP począwszy od dnia 2 października do dnia 30 listopada br.

Skip to content