Aktualności

Bezpłatna komunikacja dla uczniów

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW KROK PO KROKU

KROK 1
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).
Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:
– wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
– aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu karty;
– ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. RKM można odebrać w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego.

KROK 2
Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM oraz zwrotu kwoty za zakupiony bilet :
ważna legitymacja szkolna oraz:
– kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;
za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3
Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:
Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.
– Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1 od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30, soboty 8:00 – 14:30, niedziele nieczynne
– Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65 od poniedziałku do soboty 10:00 – 19:30, niedziele nieczynne
– Trembeckiego 3 od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30, soboty i niedziele nieczynne

KROK 4
Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku, który dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP
do dnia 30 listopada br.

Skip to content