Aktualności

Autobusy zaczną kursować trasą pod wiaduktem kolejowym w Rzeszowie

Od poniedziałku – 19 grudnia ulicą Batorego (pod wiaduktem kolejowym) znów kursować będą autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej – linie nr 9, 12, 29, 59 oraz N1.

Ważne – w związku z przywróceniem kursów korzystających z przejazdu pod torami zmieniają się godziny odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków. Pasażerów prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy, które dostępne będą na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (ztm.rzeszow.pl) oraz na przystankach.

W nowych rozkładach jazdy wprowadzono stałe częstotliwości kursowania niektórych linii oraz zsynchronizowano rozkłady jazdy do pozostałych linii kursujących tą samą trasą. Przykładowo linia nr 59 w dni robocze odjeżdża z pierwszych przystanków co 30 minut, natomiast linia nr 12  rozpoczyna kursy z częstością odjazdów co 10, 15 lub 30 minut w ciągu dnia oraz co godzinę w porze nocnej.

Kursy autobusów linii nr 9 będą miały mniejszą regularność, ale  w zamian uzupełniają przerwy pomiędzy kursami na wspólnej części trasy z linią nr 15.

Linia nr 29 zapewni dojazd w godzinach szczytu porannego i popołudniowego osobom pracującym w zakładach pracy znajdujących się w rejonie ulic Przemysłowej i Siemieńskiego.

Linia N1 – (kursy w kierunku ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) będzie miała nowe miejsce przesiadkowe pomiędzy liniami nocnymi – przy ul. Bardowskiego. To miejsce zostało wyznaczone na czas trwania budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Po zakończeniu budowy będzie znajdowało się ono w pobliżu RCK.

Nie zostanie natomiast przywrócona linia nr 5. Spowodowałoby to ponowne nałożenie się połączeń na trasie Trembeckiego – Powstańców Warszawy (5,3 km) z linią nr 12. W celu zapewnienia obsługi os. Matysówka, w zamian za kursy linii nr 5, wydłużono część kursów linii nr 18 do przystanku końcowego na tym osiedlu, zachowując w dni robocze liczbę kursów oraz zbliżone godziny odjazdów. W soboty i niedziele realizowane będą cogodzinne odjazdy. W związku z brakiem dotychczas funkcjonującego bezpośredniego połączenia z ulicą Hetmańską istnieją możliwości skorzystania z systemu przesiadkowego na przystankach znajdujących się przy al. Powstańców Warszawy (na linie nr 6, 8, 13, 34, 37, 58).

tekst alternatywny

Skip to content