RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO klauzule informacyjne znajdują się na niniejszej stronie internetowej pod poniższymi linkami.

Klauzula dla osób składających reklamację
Klauzula opłata dodatkowa
Klauzula umowy kupna sprzedaży
Klauzula w sprawie monitoringu
Klauzula w sprawie RKM