Windykacja

BIULETYN – KONTROLA I WINDYKACJA

1. Podróżny w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych stwierdzonych podczas kontroli wykonywanej przez uprawnionego przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, obowiązany jest do uiszczenia należności za usługę przewozową, opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej – zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowani zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

2. Wysokość opłaty dodatkowej:

 

L.p. Podstawa wystawienia wezwania do zapłaty Wysokość opłaty dodatkowej Do 7 dni
1. Brak ważnego biletu/

Bilet skasowany wielokrotnie

350,00 zł 245,00 zł
2. Bilet ulgowy bez uprawnień 300,00 210,00 zł
3. Bilet o zaniżonej wartości 100,00 zł 70,00 zł
4.  Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 150,00 zł 105,00 zł
5. Zatrzymanie lub zmiana trasy środka transportu 750,00 zł

 

3. Uregulowanie opłaty dodatkowej, najdalej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty spowoduje obniżenie tej opłaty o 30% z urzędu.

4. W przypadku przedłożenia w Punkcie Obsługi Podróżnego lub siedzibie ZTM w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty: biletu imiennego  – okresowego potwierdzającego prawo przejazdu, dokumentu uprawniającego do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu pobiera się wyłącznie opłatę manipulacyjną, która wynosi 10% wartości pełnej nałożonej opłaty dodatkowej. Uregulowanie opłaty dodatkowej, najdalej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty spowoduje obniżenie tej opłaty o 30% z urzędu.

5. Należności i opłaty za wystawione wezwanie do zapłaty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, bez konieczności wysyłania pocztą przedsądowego wezwania do zapłaty

6.  Wpłat za wystawione wezwanie do zapłaty można dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy (podając numer kontrolera oraz numer sprawy), bądź w siedzibie ZTM w Rzeszowie. Informujemy, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZTM w Rzeszowie.

7. Wzór wniosku dotyczącego wezwania do zapłaty można pobrać klikając  TUTAJ

PKO Bank Polski S.A.

 nr konta: 06 1020 4391 0000 6202 0145 0576

 

Informujemy, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZTM w Rzeszowie. 

Dokonywanie wpłat osobiście za wystawione wezwania do zapłaty, odbywa się (pamiętając o zabraniu ze sobą otrzymanego wezwania):

 

W PUNKTACH OBSŁUGI PODRÓŻNEGO

GODZINY OTWARCIA POP-ÓW – LINK

 

8. Dodatkowe informacje dotyczące wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej można uzyskać w godzinach urzędowania pod numerem tel.

(17) 86 60 357, (17) 86 60 359  lub pod adresem e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl

9. Podróżni osobiście w sprawie odwołań/reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty przyjmowani są tylko w poniedziałki w godz. 1200 do 1600 (pokój nr 12).

 

Podstawa prawna:

1. Art. 34 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz.8),

2. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (z późn. zm.),

3. Uchwała Nr LXXIX/1743/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2023r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

4. Uchwała Nr LXXXIII/1822/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 lipca 2023r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

5. Zarządzenie nr VIII/1663/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content