Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Zapis uprawnień w POP

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na r. szk. 2024/2025

DZIECI I MŁODZIEŻ URODZONE W ROKU 2007 I W LATACH PÓŹNIEJSZYCH

(objęte obowiązkiem szkolnym/obowiązkiem nauki):

 1. Rzeszowska Karta Miejska
 2. Dokument potwierdzający wiek dziecka (nie jest wymagane podbicie legitymacji szkolnej na r. szk. 2024/2025)
 3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 • kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 • wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH URODZENI W  LATACH 2006, 2005 i 2004

 1. Rzeszowska Karta Miejska
 2. Legitymacja szkolna podbita na r. szk. 2024/2025
 3. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 • kopia pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 • wydruk pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z  Urzędowym  Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

I. Lisa Kuli 20

 • od poniedziałku do piątku  10:00 – 19:30
 • pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 10:00 – 14:30

II. Targowa 1

 • od poniedziałku do piątku  7:00 – 14:30

III. Millenium Hall, al. Kopisto 1

 • od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30

IV. Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20

 • od poniedziałku do soboty  10:00 – 17:30

V. Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego 7 (czynny od 26 sierpnia)

 • od poniedziałku do piątku  8:00 – 15:30

Aby wyrobić Rzeszowską Kartę Miejską należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP).

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (papierowo bądź elektronicznie);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;
 • ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i kartę odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.

Zapis uprawnień w kasowniku

ZAPISANIE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW ZA POMOCĄ KASOWNIKA

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu za pomocą kasownika należy spełnić poniższe warunki:

KROK 1

Przesłanie dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

Temat wiadomości: Imię i nazwisko dziecka(dzieci)

Treść wiadomości:

Imię i nazwisko dziecka

PESEL

Numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej

(W jednym mailu można podać dane wszystkich dzieci, dla których ma być zapisane uprawnienie.)

Załączniki:

 • Skan lub zdjęcie pierwszej strony legitymacji szkolnej lub skan mLegitymacji (dotyczy roczników 2007-2017) lub skan mLegitymacji z datą ważności 30.09.2025 r. (dotyczy roczników 2004-2006)
 • Skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (jedna z poniższych opcji):
 • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
 • pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. z wpisanym adresem zamieszkania i nadanym numerem wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, potwierdzające złożenie PIT drogą elektroniczną
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego brak obowiązku składania PIT wraz z informacją o adresie zamieszkania podatnika

Dokumenty winny być kompletne. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.

KROK 2

Weryfikacja dokumentów przez ZTM w ciągu 8 dni roboczych

W terminie do 8 dni roboczych przesłany zostanie e-mail z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl zawierający informację o pozytywnej weryfikacji i  możliwości zapisania uprawnienia w kasowniku.

KROK 3

Zapisanie uprawnienia w kasowniku w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wiadomości

Instrukcja dotycząca sposobu zapisania i terminu będzie podana w e-mailu.

Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej

UWAGI

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej.

Jeżeli wysłane dokumenty będą niewłaściwe lub niekompletne otrzymają państwo informację z adresu zapisanewkasownikach@ztm.erzeszow.pl

Prosimy wówczas o ponowne przesłanie kompletu danych i dokumentów na adres bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;

W celu umożliwienia zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika konieczne jest przesłanie niezbędnych danych osobowych na adres e-mail: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl. Przesłanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO.

 

Jak pobrać kopię PIT i UPO z e-Urzędu Skarbowego

Jak pobrać kopię PIT i UPO z e-Urzędu Skarbowego – INSTRUKCJA

 

 • Następnie kliknij w:

 

 • Wybierz jeden ze sposobów logowania

 

 • Po zalogowaniu kliknij w przycisk „Twój e-PIT” widoczny na głównym ekranie.

 

 • Następnie wybierz opcję „Złożone dokumenty”

 

 • Wybierz rok, którego dotyczy PIT, który masz zamiar pobrać

 

 • Przejdź niżej i pobierz swój PIT oraz UPO

Opracowanie: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Wniosek do Urzędu Skarbowego


 

Link do pobrania wniosku do Urzędu Skarbowego

Wniosek do Urzędu Skarbowego

 

Skip to content