Deklaracja dostępności

Informacje wstępne 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ztm.rzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ztm.rzeszow.pl
Data publikacji strony internetowej: 21.09.2015
Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.09.2016
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów
i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Funkcje przeszukiwania, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:

 • Strona Główna,
 • Moja sprawa w urzędzie,
 • EPUAP,
 • Praca w ZTM,
 • Kontakt,
 • Rozkłady jazdy,
 • wyszukiwarki serwisu,

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

 • ogłoszenia o naborze
 • einfo
 • pl
 • myBus
 • pl
 • GoPay
 • moBilet
 • SkyCash
 • mPay
 • Krajowy Rejestr Długów

 

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie główne. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Serwisu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Część z nich może pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronach Serwisu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Brak kontrastu.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Serwisie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie są prezentowane w sposób zrozumiały dla ich odbiorców. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie akcentowane.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić pełną dostępność serwisu dla odbiorców, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt pod adres email: ztm@ztm.erzeszow.pl, w celu poprawy dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Panią Natalię Hul pod adresem poczty elektronicznej pon@erzeszow.pl. oraz ztm@ztm.erzeszow.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych – dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).

 • Kontakt osobisty z urzędem – osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości e-mail ztm@ztm.erzeszow.pl lub poprzez platformę ePUAP:
 • pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
  ul. Trembeckiego 3,  35 – 234 Rzeszów

 

Dostępność architektoniczna

Zestawienie budynków i lokali biurowych Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Lp Budynki, lokale Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Siedziba Uwagi
1. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację do osoby niepełnosprawne
ul. Trembeckiego 3
2. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. ul. Grottgera 22
3. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym stały zewnętrzny podjazd na schodach. WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. ul. Targowa 1
4. Punkt Obsługi Podróżnego ZTM Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. Brak dostępności WC dla osób z zewnątrz.
ul. Lisa Kuli 20
5. Dworzec Lokalny oraz Punkt Obsługi Podróżnego ZTM Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośredni wjazd z poziomu na parter oraz odpowiednia szerokość drzwi dostosowana do wózków inwalidzkich. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
ul. Towarnickiego 7
6. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego  ZTM/ CH Nowy Świat Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych. ul. Krakowska 20  

 

Punkt zlokalizowany na parterze Galerii

7. Punkt Obsługi Mieszkańców/ Punkt Obsługi Podróżnego ZTM /CH Plaza Ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. WC dostosowane dla osób niepełnosprawnych. al. Rejtana 65 dźwig osobowy

 

Skip to content