Windykacja

BIULETYN – KONTROLA I WINDYKACJA

1. Podróżny w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych stwierdzonych podczas kontroli wykonywanej przez uprawnionego przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, obowiązany jest do uiszczenia należności za usługę przewozową, opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej – zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowani zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

2. Wysokość opłaty dodatkowej:

 

L.p. Podstawa wystawienia wezwania do zapłaty Wysokość opłaty dodatkowej Do 7 dni
1. Brak ważnego biletu/

Bilet skasowany wielokrotnie

350,00 zł 245,00 zł
2. Bilet ulgowy bez uprawnień 300,00 210,00 zł
3. Bilet o zaniżonej wartości 100,00 zł 70,00 zł
4.  Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 150,00 zł 105,00 zł
5. Zatrzymanie lub zmiana trasy środka transportu 750,00 zł

 

3. Uregulowanie opłaty dodatkowej, najdalej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty spowoduje obniżenie tej opłaty o 30% z urzędu.

4. W przypadku przedłożenia w Punkcie Obsługi Podróżnego lub siedzibie ZTM w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania do zapłaty: biletu imiennego  – okresowego potwierdzającego prawo przejazdu, dokumentu uprawniającego do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu pobiera się wyłącznie opłatę manipulacyjną, która wynosi 10% wartości pełnej nałożonej opłaty dodatkowej. Uregulowanie opłaty dodatkowej, najdalej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty spowoduje obniżenie tej opłaty o 30% z urzędu.

5. Należności i opłaty za wystawione wezwanie do zapłaty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, bez konieczności wysyłania pocztą przedsądowego wezwania do zapłaty

6.  Wpłat za wystawione wezwanie do zapłaty można dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy (podając numer kontrolera oraz numer sprawy), bądź w siedzibie ZTM w Rzeszowie. Informujemy, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZTM w Rzeszowie.

7. Wzór wniosku dotyczącego wezwania do zapłaty można pobrać klikając  TUTAJ

PKO Bank Polski S.A.

 nr konta: 06 1020 4391 0000 6202 0145 0576

 

Informujemy, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZTM w Rzeszowie. 

lub dokonywanie wpłat osobiście za wystawione wezwania do zapłaty, odbywa się (pamiętając o zabraniu ze sobą otrzymanego wezwania):

I. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa-Kuli 20, w godz. pon.-pt. 1000-1930, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

II. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Targowej 1, w godz. pon.-pt. 800-1730, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

III. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Grottgera 22, w godz. pon.-pt. 800-1730, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

IV. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Rejtana 65 (Galeria Plaza), w godz. pon.-sob. 1000-1730

V. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Krakowskiej 20 (Galeria Nowy Świat), w godz. pon.-sob. 1000-1730

VI. w Punkcie Obsługi Podróżnego, przy ul. Towarnickiego 7 (Dworzec Lokalny), w godz. pon.-pt. 0800-1530

VII. w siedzibie ZTM Rzeszów, przy ul. Trembeckiego 3, pok. 12, w godz. pon. 730-1600, wt.-pt. 730-1500

GODZINY OTWARCIA POP-ÓW NALEŻY SPRAWDZAĆ W AKTUALNOŚCIACH, PONIEWAŻ MOGĄ SIĘ ONE RÓŻNIĆ OD WYŻEJ WYMIENIONYCH 

8. Dodatkowe informacje dotyczące wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej można uzyskać w godzinach urzędowania pod numerem tel.

(17) 86 60 357, (17) 86 60 359  lub pod adresem e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl

9. Podróżni osobiście w sprawie odwołań/reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty przyjmowani są tylko w poniedziałki w godz. 1200 do 1600 (pokój nr 11).

 

Podstawa prawna:

1. Art. 34 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz.8),

2. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (z późn. zm.),

3. Uchwała XLVI/886/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

4. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIII/247/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

5. Zarządzenie nr VIII/1663/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli biletów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content