Kontakt

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
ul. Trembeckiego 3
35-234 Rzeszów

tel. 17 866 03 83 (sekretariat)
fax. 17 866 03 82 (sekretariat)

email: ztm@ztm.erzeszow.pl

NIP: 517-03-04-196

Dyrektor
Anna Kowalska

tel. 17 866 03 83

Z-ca dyrektora
Łukasz Mikołaj Dziągwa (pełniący obowiązki)
tel. 17 866 03 83

Dział Organizacji Przewozów:
tel. 17 866 03 90 (kierownik – Grzegorz Dyś)
tel. 17 866 03 35 (rozkłady jazdy)
tel. 17 866 03 86 (reklama)

Dział Sprzedaży, Kontroli i Windykacji:
tel. 17 866 03 43 (kierownik – Piotr Kalita)
tel. 17 866 03 59 (windykacja)
tel. 17 866 03 60 (sprzedaż biletów)

Dział Administracji i Kadr:
tel. 17 86 60 387 (kierownik – Beata Szyszka)
tel. 17 866 03 49 (zamówienia publiczne)

Główny księgowy:
tel. 17 866 03 40 (główny księgowy – Małgorzata Kawa)
tel. 17 866 03 89 (księgowość)

Sekcja Realizacji Projektów:
tel. 17 866 03 92 (gł. specjalista – Krystyna Węglowska)

Dział Inteligentnych Systemów Transportowych:
tel. 17 866 03 44 (kierownik: Tomasz Wesołowski)