Reklama w ZTM

OFERTA EMISJI REKLAM W GABLOTACH PRZYSTANKOWYCH

  • plakaty formatu A3 (pionowo) 25,00 zł /szt netto + 23% VAT
  • plakaty formatu A2 (pionowo) 50,00 zł /szt netto + 23% VAT
  1. Emisja plakatów rozpoczyna się od początku każdego miesiąca i trwa pełny miesiąc.
  2. Miejsca w gablotach należy wcześniej zarezerwować.
  3. Po dokonaniu rezerwacji spisywana jest umowa.
  4. Plakaty należy dostarczyć do siedziby ZTM (ul. Trembeckiego 3) w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych przed dniem początkowego obowiązywania umowy.
  5. Reklamy nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, treści kontrowersyjnych, nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, praw, uczuć religijnych itp.
  6. Właściciel plakatów ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść reklam.

 

Zapraszamy do współpracy