Wszystkie wpisy, których autorem jest Tomasz Wesołowski

ZAWIESZENIE BILETU OKRESOWEGO LUB ZWROT ŚRODKÓW

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zarządzeniem nr VIII/740/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2020 r., oraz Zarządzeniem nr VIII/756/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzono – na wniosek podróżnego – możliwość zawieszenia biletu okresowego lub zwrotu kwoty za niewykorzystany w tym okresie bilet okresowy.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWIESZENIA BILETU LUB ZWROTU KWOTY ZA NIEWYKORZYSTANY BILET

 

UWAGA! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU!

 

Wniosek o zawieszenie biletu
W okresie od dnia 19 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, względnie uchylenia dającego taką możliwość § 13¹ ust. 1 Zarządzenia nr VIII/756/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzona jest możliwość jednokrotnego zawieszenia – na wniosek podróżnego – biletu okresowego zakupionego przed dniem 19 marca 2020 r.

Zawieszając bilet tracimy na okres wskazany we wniosku możliwość korzystania z niego. Okres ważności zostanie jednakże wydłużony o tyle dni, na ile go zawiesiliśmy. Zawieszenie biletu następuje od następnego dnia roboczego po przesłaniu do nas poprawnie wypełnionego wniosku.

W przypadku zawieszenia biletu okresowego podczas korzystania z komunikacji miejskiej należy zakupić i skasować inny bilet. Bilet zapisany na RKM w okresie zawieszenia będzie nieważny.

W przypadku niewskazania ilości dni, na jaką bilet ma być zawieszony zostanie on zawieszony bezterminowo i nie  zostanie odwieszony automatycznie.

W celu odwieszenia biletu konieczne będzie wysłanie takiej dyspozycji na adres: ebilet@ztm.erzeszow.pl z co najmniej 48 – godzinnym wyprzedzeniem. W przesyłanym mailu należy podać wnioskowaną datę odwieszenia biletu, numer karty miejskiej oraz swoje imię i nazwisko.

Przykład: zawieszając na 30 dni bilet semestralny ważny do 30 czerwca jego ważność zostanie wydłużona o 30 dni czyli do 30 lipca.

 

Wniosek o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet

W okresie od dnia 19 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, względnie uchylenia dającego taką możliwość § 13¹ ust. 1 Zarządzenia nr VIII/756/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzona jest możliwość na – wniosek podróżnego – zwrotu kwoty za niewykorzystany w tym okresie bilet okresowy zakupiony przed dniem 19 marca 2020 r.

Wnioskując o zwrot środków za niewykorzystany bilet okresowy bilet ten zostaje anulowany następnego dnia roboczego po przesłaniu do nas poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku. Częściowy zwrot kwoty za niewykorzystany czas zakupionego biletu okresowego będzie liczony proporcjonalnie do stopnia jego wykorzystania. Zwrot będzie naliczany za okres od następnego dnia roboczego po przesłaniu do nas poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku do końca okresu ważności biletu.

Przykład: wnioskując o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet 30-dniowy po upływie 15 dni od jego zakupu zwrócona zostanie połowa jego wartości.

 

BILETY ZAPISANE NA RZESZOWSKIEJ KARCIE MIEJSKIEJ (RKM) LUB ZAKUPIONE W APLIKACJI „ZBILETEM.PL”

 

Zawieszenie biletu lub zwrot kwoty za bilet zapisany na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM) lub zwrot kwoty za bilet zakupiony w aplikacji „zbiletem.pl” możliwy będzie po przesłaniu na adres e-mail: ebilet@ztm.erzeszow.pl wypełnionego i podpisanego wniosku (dostępny tutaj oraz wersja edytowalna).

 

Zawieszenie biletu zakupionego w aplikacji „zbiletem.pl” możliwe jest na wniosek podróżnego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:  https://zbiletem.pl/zawieszenieformularz

 

Złożenie wniosku możliwe jest jedynie w formie elektronicznej!

 

Wnioski będą systematycznie rozpatrywane przez naszych pracowników. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony.