Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Szczygieł

Odwołanie objazdów autobusów w dniach 12-15 grudnia br. na al. Wyzwolenia

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w związku z przekazaną przez firmę Intop Warszawa informacją, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające prace budowlane, planowane w dniach 12-15 grudnia 2018 r. w godz. od 23:00 do 04:00 zamknięcie odcinka Al. Wyzwolenia nie dojdzie do skutku. W związku z powyższym zaplanowane na wspomniany okres objazdy dla autobusów linii nr 9, 13, 18, 25, 26, 55, 58, N1 zostają odwołane.

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i napędzanych gazem ziemnym dla Miasta Rzeszowa

W związku z opracowaniem projektu pn. „ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH I NAPĘDZANYCH GAZEM ZIEMNYM DLA MIASTA RZESZOWA”, w BIP Miasta Rzeszowa i na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3 pokój nr 26 udostępniono projekt ww. dokumentu oraz formularz opinii i uwag Mieszkańców, celem zebrania Ich stanowiska w tej sprawie. Pobierz  wersja_odt Analiza kosztów i korzyści Formularz

Wypełnione formularze opinii i uwag można składać do dnia 6 grudnia 2018 r w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, kierować droga pocztowa na powyższy adres lub drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM). Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi

po spersonalizowaniu karty;

 • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. RKM można odebrać w  dowolnym POP.

KROK  2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna oraz:

a)  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b)   zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c)   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego

z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

 • – Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1
  od poniedziałku do piątku  7:00 – 19:30, soboty 8:00 – 14:30, niedziele nieczynne
 • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
 • C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65
  od poniedziałku do soboty  10:00 – 19:30, niedziele nieczynne
 • Trembeckiego 3
  od poniedziałku do piątku  7:30 – 15:30 soboty i niedziele nieczynne

 

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku, który dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP do dnia 30 listopada br.

Przewoźniku! Nowoczesny dworzec czeka na Ciebie.

29 września bieżącego roku, z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Komunikacji Miejskiej, odbyło się uroczyste przekazanie do zagospodarowania Dworca Lokalnego przy ulicy Towarnickiego. Klucze do nowo wybudowanego dworca zostały przekazane na ręce Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Budowa dworca pochłonęła ponad 20 mln zł, część środków w wysokości 85 % została pozyskana z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Polska Wschodnia”.

Dworzec po dokonaniu odbioru i zagospodarowaniu przeznaczony będzie do obsługi Pasażerów, korzystających z usług przewoźników, wykonujących publiczny transport zbiorowy. Dzięki nowemu układowi terminala podróżni będą mogli skorzystać z poczekalni, przechowalni bagażu, punktu informacyjnego, kas biletowych, elektronicznych tablic informacyjnych, zapowiedzi głosowych, parkingu dla rowerów i samochodów oraz toalet.

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania dworca, zastosowane zostały ogniwa fotowoltaiczne o wysokiej sprawności, które będą wytwarzać więcej energii elektrycznej niż budynek jest stanie spożytkować.

Z dworca będą mogli korzystać przewoźnicy stosujący się do warunków i zasad określonych w Regulaminie. Korzystanie z dworca będzie możliwe po podpisaniu odpowiedniej umowy dotyczącej realizacji przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym z ZTM w Rzeszowie. Przewoźnik w ramach prowadzonej działalności powinien dysponować taborem w dobrym stanem technicznym i estetycznym, spełniającym wysokie normy czystości spalin oraz zapewniającym pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i należytej obsługi, przy zachowaniu regularności i punktualności usług komunikacyjnych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zaprasza do współpracy wszystkich przewoźników do korzystania z nowoczesnego, świetnie zlokalizowanego (wraz z przebudowanymi zjazdem i wyjazdem na ulicę Józefa Piłsudskiego) Dworca Lokalnego przy ul. Towarnickiego. Zgłoszenia należy składać do 30 października w siedzibie ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie, tak aby korzystanie dworca i z jego udogodnień możliwe było już od początku 2019 roku.

Konkurs plastyczny

Z okazji 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie ZTM zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Autobus przyszłości”. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie dowolną techniką prac plastycznych przedstawiających jak będą wyglądały autobusy w przyszłości oraz podróżowanie nimi. Liczymy przede wszystkim na kreatywność i pomysłowość.

Szczegóły konkursu w Regulaminie poniżej.

Regulamin Konkursu Plastycznego