Choose language/Wähle eine Sprache

 

English:

Deutsch:

Tłumaczenie wykonane przez studentów II roku kierunku Lingwistyka stosowana Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2018/19 zrealizowane w ramach zadania nr 15 „Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej – projekty translatoryczne w ramach kierunku lingwistyka stosowana i filologia” zawartego w module II projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” dofinansowanego ze środków programu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

 

Skip to content