Wszystkie wpisy, których autorem jest Łukasz Blama

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie uzyskał tytuł EuroSymbol Skutecznego Zarządzania 2017

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie uzyskał tytuł EuroSymbol Skutecznego Zarządzania 2017

Kapituła programu doceniła nowoczesne, skuteczne zarządzanie, które wpływa
na oblicze miasta i komfort życia mieszkańców, w szczególności dzięki rozbudowie
i rozwojowi  komunikacji miejskiej oraz czynienia jej bardziej przyjazną i atrakcyjną.
Szczególną uwagę Kapituły zwróciło pozyskanie realizacja projektów z udziałem funduszy unijnych za ponad pół miliarda zł.

PRZYWRÓCENIE ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

Informujemy, że korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na obszarze Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin sąsiadujących, do których wykonywane są połączenia autobusowe organizowane przez miasto – od godziny 00:00 w czwartek (19.01.2017)
z powrotem wymagać będzie wnoszenia opłat za przejazd.

NIEODPŁATNE PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KOMUNIKAT

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Rzeszowie w dniu

18 stycznia 2017 r

W związku z prognozowaną przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska
złą jakością powietrza na obszarze Rzeszowa, wyraża się zgodę na nieodpłatne korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego na obszarze Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin sąsiadujących,
do których wykonywane są połączenia autobusowe MPK. Nieodpłatne przejazdy komunikacją zostają wprowadzone w dniu 18 stycznia 2017 r. w godzinach 00.00 – 24.00.