Miesięczne archiwum: Luty 2021

Utrzymanie przystanków przy ul. Siemieńskiego

 

W związku z decyzją Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie o wstrzymaniu rozpoczęcia od 8 lutego 2021 r. robót drogowych na ul. Siemieńskiego, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż do odwołania zostają utrzymane przystanki Siemieńskiego Dom Studenta 01 oraz Żółkiewskiego / Chocimska 01 dla linii nr 5, 9, 12, 29, 59 oraz N1 kursujących wg rozkładów jazdy ważnych od dnia 8 lutego 2021 r. Tym samym przystanki zlokalizowane przy ul. Maczka nie zostają uruchomione. O nowym terminie wdrożenia zmian w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej poinformujemy po otrzymaniu wiadomości o rozpoczęciu robót.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana godziny wyłączenia z użytkowania przystanków

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż przystanki Siemieńskiego Dom Studenta 01 oraz Żółkiewskiego / Chocimska 01 zostaną wyłączone z funkcjonowania z dniem 8 lutego 2021 r. od g. 12:00. W związku z powyższym do g. 12:00 ww. przystanki będą obowiązywały we wszystkich realizowanych kursach linii nr 5, 9, 12, 29, 59 oraz N1 wg rozkładów jazdy ważnych od dnia 8.02.2021 r.

TEKST ALTERNATYWNY