Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Uruchomienie od 1 lutego br. nowej linii nr 57 obsługującej tereny osiedla Pogwizdów Nowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że z dniem 1 lutego br. uruchomiona zostanie dodatkowa linia nr 57 obsługująca teren osiedla Pogwizdów Nowy.

 

Przebieg trasy linii (linia okólna) : Dworaka (targ) – Piłsudskiego – Pl. Wolności – Marszałkowska – Myśliwska – Pogwizdowska – Myśliwska – Warszawska – Marszałkowska – Piłsudskiego – Pl. Wolności – Dworaka (targ).

 

Rozkłady jazdy dostępne będą już wkrótce na naszej stronie http://einfo.erzeszow.pl/

 

TEKST ALTERNATYWNY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż podczas kontroli biletów obowiązywać będą zaświadczenia dla osób bezrobotnych upoważniające do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wydane od dnia 15 września 2020 r.

Powyższe zaświadczenia będziemy respektować do dnia 31 marca 2021 r. Oznacza to, że w przypadku gdy bezrobotny posiada ww. zaświadczenie z datą wystawienia 15 września 2020 r. lub późniejszą – może on na jego podstawie podróżować komunikacją miejską aż do dnia 31 marca 2021 r., nie ma konieczności wydawania dla niego nowego zaświadczenia.

 

TEKST ALTERNATYWNY

plan transportowy

Ogłoszenie dotyczące projektu

PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2021-2030 Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 30. ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t., z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) informuje się, że Zarządzeniem Nr VIII/1144/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji dotyczącej projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” przedstawia się treść ww. projektu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzez zebranie opinii i uwag zgłoszonych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Ustala się termin składania opinii dotyczących projektu na okres od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. Projekt oraz formularz opinii i uwag mieszkańców zamieszczony zostanie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz zostaną wyłożone w formie papierowej w Punktach Obsługi Mieszkańców: w Galerii Rzeszów przy al. Piłsudskiego 44 poziom +2, Centrum Handlowym Plaza Rzeszów przy ul. Rejtana 65 poziom +1, Galerii Handlowej Nowy Świat przy ul. Krakowskiej 20 poziom 0, Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall przy al. Kopisto 1 poziom +2; Punktach Obsługi Podróżnego: na Dworcu Lokalnym przy ul. Towarnickiego 7, ul. Grottgera 22, Targowej 1 poziom 0, Lisa – Kuli 20, pokoju 1 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3, Wypełnione formularze opinii i uwag można składać od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 2 lutego 2021 r. w ww. wymienionych miejscach lub kierować drogą pocztową na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3 bądź drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w zakładce „Konsultacje społeczne Planu Transportowego” oraz stronie internetowej Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa  www.erzeszow.pl, najpóźniej w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Plan transportowy

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 53 w okresie 8-10 stycznia br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniach 8-10 stycznia br. na skutek zmiany w grafiku lotów na lotnisku w Jasionce zmianie ulega rozkład jazdy linii nr 53 wg poniższego harmonogramu:

 » 8 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:10, 12:10, 19:10, 23:20;

~ z Lotniska: 11:20, 13:20, 21:20, 0:20;

» 9 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 4:10, 13:10, 16:10, 18:10, 19:10;

~ z Lotniska: 5:10, 15:10, 18:10, 19:10, 20:10;

» 10 stycznia:

~ z Dworca Lokalnego: 9:00, 12:00, 16:00, 23:10;

~ z Lotniska: 11:00, 13:00, 18:00, 0:20.

TEKST ALTERNATYWNY