Miesięczne archiwum: Maj 2020

funkcjonowanie ZTM od 01 czerwca br

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. w tut. Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie zostanie przywrócona we wszystkich sprawach bezpośrednia obsługa klienta. Konieczne będzie jednakże wcześniejsze uzgodnienie terminu załatwienia sprawy za pośrednictwem telefonu lub maila.

 

Przyjęcie stron będzie się odbywało z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Każdy z interesantów będzie zobowiązany nosić maseczkę. Na parterze będzie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. Wejście do budynku będzie wyłącznie od strony ul. Stafieja.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

W dalszym ciągu nie będzie pełniony dyżur w sprawie odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandatów).

 

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa w naszej siedzibie zalecamy załatwianie sprawy telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP:
– sekretariat: 17 866 0383, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
– rozkłady jazdy: 17 866 03 35
– windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl
– bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl

 

Zachęcamy także do zakupu biletów za pośrednictwem:
– aplikacji mobilnych: GoPay, moBilet, SkyCash, MPay (bilety jednoprzejazdowe),
– strony zbiletem.pl (bilety okresowe),
– sklepu internetowego ebilet.erzeszow.pl (bilety okresowe),
– biletomatów stacjonarnych i mobilnych.

Harmonogram kursowania autobusów od 1 czerwca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 czerwca br. zostaje przywrócone kursowanie autobusów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego tj. do rozkładu powszedniego wolnego od nauki szkolnej.

Kursowanie linii nr „53” pozostaje ograniczone do kursów w dni:

Powszednie:
• z Dworca Lokalnego 17:10
• z Jasionki – Port Lotniczy 18:20
Soboty:
z Dworca Lokalnego 7:10
z Jasionki – Port Lotniczy 8:10
Niedziele:
z Dworca Lokalnego 17:00
z Jasionki – Port Lotniczy 19:00

Ponadto, na wniosek Wójta Gminy Świlcza, korekcie ulegają rozkłady jazdy:

• linii nr 3: wydłużenie części kursów do Mrowla Otoka
• linii nr 22: nierealizowanie kursów kieszeniowych p. Mrowla Otoka
• linii nr 20: zmiana sobotnich rozkładów jazdy

 

Informacja o przedłużeniu ważności legitymacji studenckiej

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 lipca br.

Studenci chcący zakupić bilet okresowy z ulgą ustawową w biletomacie lub przez stronę internetową, powinni najpierw udać się do Punktu Obsługi Podróżnego w celu przedłużenia ulgi na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Dopiero po tym będzie można bez problemu zakupić bilet w biletomacie.

Nieprzedłużenie ulgi na RKM spowoduje brak możliwości zakupu biletu studenckiego w biletomacie oraz przez stronę internetową.

dopuszczalna ilość pasażerów w autobusach od 18 maja br.

W związku z planowanym od dnia 18 maja 2020 r. wdrożeniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, zwiększone zostają limity pasażerów podróżujących autobusami komunikacji miejskiej do 30% wszystkich miejsc przewidzianych przez producenta pojazdu.

Informacje dot. maksymalnej ilości osób, które mogą jednorazowo podróżować poszczególnymi autobusami dostępne będą tak jak dotychczas na drzwiach pojazdu.

PUNKTY OBSŁUGI PODRÓŻNEGO od 11 maja br.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 11 maja br. w godzinach 8:00-17:30 w dni robocze czynne będą Punkty Obsługi Podróżnego zlokalizowane przy ul. Lisa Kuli 20 oraz Grottgera 22. Możliwy będzie wyłącznie zakup biletów oraz zapłata za wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandat) za jazdę bez ważnego biletu. Nie będzie natomiast możliwości złożenia wniosków, reklamacji oraz wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników prosimy zachowanie szczególnych środków ostrożności oraz stosowanie się do informacji przekazywanych przez naszych pracowników. Prosimy o zachowanie przynajmniej 2 metrów odległości od siebie.

Uruchomienie innowacyjnego systemu płatności zbliżeniowych w kasownikach komunikacji miejskiej w Rzeszowie

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że uruchomił system płatności zbliżeniowych w kasownikach, dzięki któremu za przejazd autobusem można zapłacić kartą płatniczą, telefonem lub zegarkiem, bez konieczności posiadania papierowego biletu czy też Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

Autobusy są wyposażane w system kasowników, dzięki którym za przejazd autobusem można zapłacić zbliżeniowo. Autobusy są sukcesywnie włączane w ten system. Te z nich, w których jest już możliwe zakupienie biletu za pomocą karty bankowej są oznakowane specjalną naklejką.

Wzór naklejki poniżej.

 

W chwili obecnej można zakupić bilet jednoprzejazdowy. Skasowanie biletu odbywa się poprzez przyłożenie karty płatniczej do czytnika kart w specjalnie oznakowanym nowoczesnym kasowniku – system KFT (Known Fare Transaction). Bardzo ważna informacja – jeżeli Podróżnemu przysługuje bilet ulgowy należy przed przyłożeniem karty płatniczej na ekranie kasownika wybrać przysługujący bilet ulgowy. Jeżeli tego nie zrobimy kasownik pobierze pełną opłatę za bilet normalny.

Nowe wielofunkcyjne kasowniki przy obsłudze Rzeszowskiej Karty Miejskiej – kasowanie biletu z elektronicznej portmonetki – wymagają nieznacznie dłuższego czasu przytrzymania RKM przy kasowniku żeby opłata za przejazd została poprawnie pobrana lub zwrócone środki przy wysiadaniu.

Poniżej: zdjęcie kasownika.

 

Przy korzystaniu z biletów ulgowych podczas kontroli należy okazać kontrolerowi dodatkowo dokument uprawniający do ulgi. Kontrola biletów odbywa się przy użyciu bardzo nowoczesnych terminali, które w jednym urządzeniu posiadają skumulowaną funkcjonalność terminala kontrolerskiego do kontroli biletów na karcie bankowej oraz na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. To samo urządzenie jest jednocześnie terminalem płatniczym umożliwiającym dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej.

Poniżej: zdjęcie terminala.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu płatności zbliżeniowych w kasownikach komunikacji miejskiej w Rzeszowie opisane są w „Regulaminie zakupu biletu w kasowniku za pomocą karty płatniczej” dostępnym tutaj.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie systemu MTT (Mass Transit Transaction) umożliwiający automatyczne dobranie dla Podróżnego najtańszego biletu w zależności od ilości przejazdów wykonanych w ciągu 24 godzin oraz sposobu podróżowania (na przykład przejazdy z przesiadką lub bez przesiadki, taryfa czasowa, system check in – check out – taryfa przystankowa). To rozwiązanie jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a także pierwszym w Polsce.

Dzięki wdrożonemu systemowi Rzeszów dołączył do elitarnego w skali globalnej grona aglomeracji o najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie systemach sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,

Partnerami tego innowacyjnego wdrożenia dla Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie są: R&G Plus – partner technologiczny odpowiedzialny za urządzenia takie jak kasowniki w pojazdach, VISA – partner merytoryczny i biznesowy, eService – partner merytoryczny i technologiczny – weryfikacja oraz rozliczenia płatności, Solveo – partner technologiczny odpowiedzialny za moduł rozliczeniowy FCS (Fare Calculator System).

Nowa linia przez ul. Wieniawskiego oraz zmiany na linii nr 1 i 4 od 11 maja br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 11 maja br. zostaje uruchomiona nowa linia nr 14 na trasie:

Dworzec Lokalny – Piłsudskiego – Cieplińskiego – Lisa Kuli – Kilara – Kopisto – Krzyżanowskiego – Armii Krajowej – Paderewskiego – Wieniawskiego – Łukasiewicza.

Rozkład jazdy linii nr 14 dostępny jest tutaj.

Ponadto na linii nr 1 wydłuża się do przystanku Krakowska granica, trasę przejazdu kursów Spichlerzowa pętla – Dworzec Główny PKP z godz. 17.35 i 18.10.

Również od 11 maja br. na okres funkcjonowania linii nr 4 w dni robocze wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, na prośbę pracowników Auchan Krasne, opóźniony zostaje w dni robocze ostatni kurs z Auchan Krasne z godz. 22.15 na godz. 22.25.