Miesięczne archiwum: Październik 2018

Informacja dla uczniów korzystających z biletów „Autobus+Pociąg”

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż osoby uczące się, które zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa otrzymały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, a dotychczas korzystały z biletu zintegrowanego „Autobus+Pociąg”, nie będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów Przewozami Regionalnymi. Osoby chcące nadal skorzystać z przejazdów koleją, powinny wykupić stosowny bilet w Przewozach Regionalnych.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM). Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi

po spersonalizowaniu karty;

 • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. RKM można odebrać w  dowolnym POP.

KROK  2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna oraz:

a)  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b)   zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c)   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego

z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

 • – Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1
  od poniedziałku do piątku  7:00 – 19:30, soboty 8:00 – 14:30, niedziele nieczynne
 • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
 • C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65
  od poniedziałku do soboty  10:00 – 19:30, niedziele nieczynne
 • Trembeckiego 3
  od poniedziałku do piątku  7:30 – 15:30 soboty i niedziele nieczynne

 

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku, który dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP do dnia 30 listopada br.

WYDŁUŻONE GODZINY PRACY PUNKTÓW OBSŁUGI PODRÓŻNEGO W PAŹDZIERNIKU BR.

WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGI PODRÓŻNEGO

 • ul. Lisa Kuli 20, tel. 17 748 13 46
  od poniedziałku do piątku od  7:00 do 19:30
  soboty od 8:00 do 14:30, w niedziele i święta nieczynne

 • ul. Targowa 1 (parter), tel. 17 748 13 47
  od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:30
  soboty od 8:00 do 14:30, w niedziele i święta nieczynne

 • ul. Grottgera 22, tel. 17 748 13 45
  od poniedziałku do piątku od 7:00 do 19:30
  soboty od 8:00 do 14:30, w niedziele i święta nieczynne

 • Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 748 13 48
  od poniedziałku do soboty od 10:00 do 19:30
  w niedziele i święta nieczynne

 • C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65, tel. 17 748 13 49
  od poniedziałku do soboty od 10:00 do 19:30
  w niedziele i święta nieczynne

 •  ul. Trembeckiego 3, tel. 17 866 03 60
  od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
  w soboty, niedziele i święta nieczynne.

 

Osobom, które już zakupiły bilety okresowe niezależnie od daty złożenia wniosku zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Wypełniony wniosek należy składać  w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego (POP) do dnia 30 listopada br.

 

Zapraszamy osoby, które chcą posiadać Rzeszowską Kartę Miejską do wypełnienia wniosku drogą elektroniczną. Złożenie wniosku skraca czas wyrabiania karty, a tym samym pozwala na szybszą obsługę podróżnego.

https://ebilet.erzeszow.pl/Wniosek

 

 

 

 

6 I 7 PAŹDZIERNIKA BR. ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW

6 I 7 PAŹDZIERNIKA BR. ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW
NA LINIACH: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 26, 31, 34 i 37

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w dniach 6 i 7 października br. w związku z organizowanymi w tych dniach przez Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” imprezami sportowymi „IV Rzeszowski Bieg na Piątkę” oraz „VI Maraton Rzeszowski” zamknięte zostaną niektóre ulice Rzeszowa.
W związku z w/w sytuacją ZTM przedstawia wykaz zamkniętych ulic i plan objazdów dla komunikacji miejskiej:

 

SOBOTA  (6.10.2018)

w godz. ok. 6.00 – 11.30 zamknięta Kopisto (po str. Uniwersytetu Rzeszowskiego),

w godz. ok. 6.00 –  14.00 zamknięta Kopisto (po str. Urzędu Skarbowego)

w godz. ok. 11.00 – 13.00 zamknięte Most Zamkowy oraz Kilara po stronie Hali na Podpromiu, Hetmańska (od Pl. Śreniawitów do skrzyż. z W. Pola),

Linia nr 2 – (kier. Kard. K. Wojtyły)

w godz. ok. 6.00 – 11.00 i ok. 13.00 – 14.00 do Kilara trasą bez zmian, następnie Podwisłocze, Powst. W-wy do Sikorskiego i dalej trasą bez zmian,

w godz. ok. 11.00 – 13.00 do Lisa Kuli trasą bez zmian następnie Dąbrowskiego, W. Pola, Powst. W-wy do Sikorskiego i dalej trasą bez zmian,

w godz. ok. 6.00 – 11.30 (kier. Bł. Karoliny); do Sikorskiego trasą bez zmian, następnie Powst. W-wy, Podwisłocze do Kilara i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 11

w godz. ok. 6.00 – 14.00 (kier. Niepodległości); do Powst. W-wy stadion trasą bez zmian, następnie prosto do Rejtana, Niepodległości.
w godz. ok. 6.00 – 11.30 (kier. Potockiego); Niepodległości, Rejtana, Powst. W-wy i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 26

– w godz. ok. 6.00 – 11.00 i ok. 13.00 – 14.00  (kier. Cienista); do Powst. W-wy stadion trasą bez zmian, następnie prosto do Rejtana, Niepodległości

i dalej trasą bez zmian, w godz. ok. 6.00 – 11.30 (kier. Krakowska); do Niepodległości trasą bez zmian, następnie Rejtana, Powst. W-wy, Hetmańską

i dalej trasą bez zmian,– w godz. ok. 11.00 – 13.00 (kier. Cienista); do Lisa Kuli trasą bez zmian, następnie Dąbrowskiego, W. Pola, Hetmańską, Powst. W-wy, Rejtana do Niepodległości i dalej trasą bez zmian. (kier. Krakowska); do Hetmańskiej (stadion), W. Pola, Dąbrowskiego, Lisa Kuli i dalej trasą bez zmian.

Linie nr 10 i 31

– w godz. ok. 11.00 – 13.00 (kier. Sikorskiego); do Szopena trasami bez zmian, następnie Kilara, Dąbrowskiego, W. Pola, Hetmańską, Powst. W-wy stadion

i dalej trasami bez zmian. Powrót trasami bez zmian.

Linie nr 5, 6, 7, 12, 13 i 37

– w godz. ok. 11.00 – 13.00 (kier. Nowe Miasto) do Kilara trasami bez zmian, następnie Dąbrowskiego, W. Pola, Hetmańską i dalej trasami bez zmian.

Powrót do Hetmańskiej (stadion) trasami bez zmian, następnie W. Pola, Dąbrowskiego, Szopena (obok Zamku) z pominięciem Kilara i dalej trasami bez zmian.

Linie nr 8 i 34

– w godz. ok. 11.00 – 13.00 (kier. Nowe Miasto) do Lisa Kuli trasami bez zmian, następnie Dąbrowskiego, W. Pola, Hetmańską i dalej trasami bez zmian.

Powrót do Hetmańskiej (stadion) trasami bez zmian, następnie W. Pola, Dąbrowskiego, Lisa Kuli i dalej trasami bez zmian.

 

NIEDZIELA  (7.10.2018)

w godz. ok. 6.00 – 16.30 zamknięta Kopisto (w obu kierunkach),

w godz. ok. 7.00 – 15.30 zamknięte Podwisłocze, Kwiatkowskiego (prawy pas w stronę Jana Pawła II),

w godz. ok. 8.30 – 15.30 zamknięte Szopena, Targowa i Kilara,

Linia nr 2 (kier. Kard. K. Wojtyły); do Lisa Kuli trasą bez zmian, następnie Hetmańską, Powst. W-wy do Sikorskiego i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą:
do Sikorskiego bez zmian, następnie Powst. W-wy, Hetmańską, Lisa Kuli i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 5 (kier. Matysówka); do Bardowskiego trasą bez zmian, następnie Pl. Wolności, Cieplińskiego, Lisa Kuli do Hetmańskiej i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: Matysówka do Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP, Siemieńskiego i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 6 (kier. Słocińska); do Krakowskiej trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: do Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 7 (kier. Siedliska); Pl. Kilińskiego, Pl. Wolności (galeria), Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską, Powst. W-wy do Sikorskiego, Strażacką, Miłą, Gościnną, Jachowicza do Kwiatkowskiego i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: do Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP.

Linia nr 10 (kier. Łukasiewicza); do Mochnackiego trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli, Hetmańską, Powst. W-wy i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą:
do Powst. W-wy trasą bez zmian, następnie Hetmańską, Lisa Kuli, Mochnackiego i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 11 (kier. Niepodległości); do Powst. W-wy stadion trasą bez zmian, następnie prosto do Rejtana, Niepodległości. Powrót trasą: Niepodległości, Rejtana, Powst. W-wy i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 12 (kier. Budziwojska); do Bardowskiego trasą bez zmian, następnie Pl. Wolności, Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską, Powst. W-wy do Sikorskiego, Strażacką, Miłą, Gościnną, Jachowicza do Kwiatkowskiego i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą: do Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Dworzec PKP, Siemieńskiego i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 13 (kier. Lwowska szpital); do Marszałkowskiej trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą:
do Hetmańskiej trasą bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Marszałkowską i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 26 (kier. Cienista); do Powst. W-wy stadion trasą bez zmian, następnie prosto do Rejtana, Niepodległości i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą:
do Niepodległości bez zmian, następnie Rejtana, Powst. W-wy, Hetmańską i dalej trasą bez zmian.

Linia nr 31 (kier. Sikorskiego); do Marszałkowskiej trasą bez zmian, następnie, Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską, Powst. W-wy, Sikorskiego, Strażacką
do Miłej. Powrót trasą: do Powst. W-wy trasą bez zmian, następnie Hetmańską, Lisa Kuli, Cieplińskiego do Marszałkowskiej i dalej trasą bez zmian,

Linia nr 37 (kier. Przylasek); do Marszałkowskiej trasą bez zmian, następnie Cieplińskiego, Lisa Kuli, Hetmańską i dalej trasą bez zmian. Powrót trasą:
do ul Hetmańskiej bez zmian, następnie Lisa Kuli, Cieplińskiego, Marszałkowską i dalej trasą bez zmian.

Dodatkowo w związku z w/w imprezą (niedziela 7.10.2017 r.) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na Powst. W-wy (Stadion Miejski
do Dąbrowskiego), Dąbrowskiego, Lisa Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego; Pl. Wolności, polegające na zajętym przez uczestników biegu prawym pasie ruchu. Autobusy przemieszczać będą się lewym pasem ruchu z obowiązkiem zatrzymywania się na wysokości zatok przystankowych, z zachowaniem należytej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów. Przejazd przez Pl. Śreniawitów (Lisa Kuli – Hetmańska) odbywał się będzie tylko dla autobusów.
Na odcinkach nie objętych objazdami obowiązują czasy odjazdów wg rozkładu jazdy, natomiast na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

ZAMKNIĘCIE PĘTLI NA UL. MIŁOCIŃSKIEJ

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia
5 października br. od godz. 10:00 do odwołania, ze względu na remont pętli autobusowej przy ul. Miłocińskiej autobusy linii nr 18, 19, 24 i N1 swoje kursy będą rozpoczynać i kończyć na przystanku Obr. Poczty Gdańskiej pętla 08. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza łącząca przystanki Miłocińska szkoła 02 z Obr. Poczty Gdańskiej pętla 08.

Wyłączone przystanki: Miłocińska pętla 01, Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińska 03.

Informacja o zmianie rozkładów jazdy od 8 października br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 8 października br. zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr:

2 – dot. zmiany godzin kursowania autobusu w dni robocze w godzinach wieczornych

13 – dot. zmiany przystanku początkowego. Autobus będzie rozpoczynał kursy w kierunku szpitala na ul Lwowskiej z przystanku Langiewicza/Wita Stwosza 04. Zachowane zostają dotychczasowe godziny odjazdów ze wszystkich przystanków (w obu kierunkach)