Miesięczne archiwum: Październik 2018

KOMUNIKAT – 1 LISTOPADA BR. DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W dniu 1 listopada (czwartek) br. na liniach specjalnych obowiązują ceny biletów jak dla pozostałych linii miejskich, zachowują ważność wszystkie bilety okresowe (miesięczne trasowane, liniowe, sieciowe, pięciodniowe i semestralne) jak również uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

                ZTM zaprasza podróżnych do wcześniejszego zakupu biletów.

Informacja dla Pasażerów komunikacji miejskiej o zmianach rozkładów jazdy w okresie 29.10 – 04.11 br.

W okresie od 29 października do 4 listopada br. uruchomione zostaną w dni robocze, soboty i niedziele dodatkowe kursy na linii nr 39. Trasa linii w tym okresie zostanie przedłużona w okolice cmentarza na ul. Świętokrzyskiej. Autobusy będą kursować:

– w dni robocze w godz. 6.10 – 15.45 (odjazd z Pl. Kilińskiego) oraz 6.33 – 16.18 (odjazd z tymczasowego przystanku na skrz. z ul. Świętokrzyską)

– w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 16.25 (odjazd z Pl. Kilińskiego) oraz 8.30 – 16.50 (odjazd z tymczasowego przystanku na skrz. z ul. Świętokrzyską)

W dniu 1 listopada (czwartek) wprowadzenie linii specjalnych:  A, B, C, D, F, G, H, K, M, S.

„A”:  Matuszczaka pętla (8.58 – 16.48)  –  cmentarz Wilkowyja (9.25 – 17.15)

ulicami Podkarpacką, Dąbrowskiego, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

„B”:  Hetmańska-stadion (9.10 – 17.00)  –  cmentarz Wilkowyja (9.32 – 17.02)

ulicami Hetmańską, Lisa – Kuli, Cieplińskiego, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „C”:  Mikołajczyka pętla (9.04 – 16.54)  –  cmentarz Wilkowyja (9.30 – 17.20)

ulicami Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Okulickiego, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „D”:  Obr. Poczty Gdańskiej pętla  (8.52 – 17.02)  –  cmentarz Wilkowyja (9.21 – 17.11)

ulicami Obrońców Poczty Gdańskiej, Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „F”:  Wita Stwosza/Langiewicza (9.00 – 16.50)  –  cmentarz Wilkowyja (9.27 – 17.17)

ulicami Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „G”: Kard. K Wojtyły (8:57 – 17.27) –  cmentarz Wilkowyja (9.34 – 17.04)

ulicami Kard. K. Wojtyły, Miłą, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza, Sikorskiego, Rejtana, Lwowską.

Kursuje co 30 minut.

 „H”:  Baligrodzka (9.07 – 16.57)  –  cmentarz Wilkowyja (9.36 – 17.06)

ulicami Iwonicką, Bł. Karoliny, Wiktora, Witosa, Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „K”:  Poselska pętla (9.30 – 17.05)  –  Słocińska (9.32 – 17.00)

Rozpoczęcie kursu:

Powst. Warszawy Dom Studenta do Malawy – godz. 9.00

Rejtana Nowe Miasto do Poselskiej – godz. 9.00

ulicami Budziwojską, Jana Pawła II, Kwiatkowskiego, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Słocińską.

Kursuje co 45 minut.

 „M”:  mjr. Kopisto Uniwersytet (8.57 – 16.47)  –  cmentarz Wilkowyja (9.24 – 17.14)

ulicami Podwisłocze, Powst. Warszawy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, Niepodległości, Mieszka I, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

 „S”:  Krakowska/Ceramiczna (9.00 – 17.10)  –  cmentarz Wilkowyja (9.26 – 17.16)

ulicami Krakowską, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Lwowską.

Kursuje co 20 minut.

Na trasach przejazdu linii specjalnych A, B, C, D, F, G, H, K, M, S obowiązują wszystkie przystanki z wyjątkiem przystanku: Cienista / Lwowska 02. Linia „H” kursuje z pominięciem pętli autobusowej na Bł. Karoliny.

W dniu 1 listopada linia nr 15 kursować będzie z pominięciem przystanków na ulicach Bałtyckiej i Morgowej (ulice wyłączone z ruchu).

W dniach 2 (piątek) i 3 (sobota) listopada uruchamia się dodatkowe kursy linii nr 15 na trasie Jarowa – Cienista cmentarz, co ok. 20 min. w godz. ok. 10.20 – 17.40,

Wszelkie informacje dostępne na przystankach oraz stronie internetowej ZTM (ztm.rzeszow.pl).

Na liniach specjalnych obowiązują ceny biletów jak dla pozostałych linii miejskich, zachowują ważność wszystkie bilety okresowe (miesięczne trasowane, liniowe, sieciowe, pięciodniowe i semestralne) jak również uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

ZTM zaprasza podróżnych do wcześniejszego zakupu biletów.

Informacja o kursowaniu linii N1 i N2 w nocy 27/28 października w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy

W związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, w nocy z 27 na 28 października 2018 r. nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów linii N1 i N2:

Linia N1 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.55 czasu letniego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.00 czasu zimowego w kierunku Łukasiewicza.

Linia N2 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.55 czasu letniego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 2.00 czasu zimowego w kierunku Bł. Karoliny.

Bezpłatna komunikacja dla uczniów

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW KROK PO KROKU

KROK 1
Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).
Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:
– wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
– aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu karty;
– ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. RKM można odebrać w dowolnym Punkcie Obsługi Podróżnego.

KROK 2
Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM oraz zwrotu kwoty za zakupiony bilet :
ważna legitymacja szkolna oraz:
– kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
– zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
– Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;
za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3
Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:
Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.
– Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1 od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30, soboty 8:00 – 14:30, niedziele nieczynne
– Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65 od poniedziałku do soboty 10:00 – 19:30, niedziele nieczynne
– Trembeckiego 3 od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30, soboty i niedziele nieczynne

KROK 4
Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku, który dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP
do dnia 30 listopada br.

Informacja o zmianach rozkładów jazdy od 15 października br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 15 października br.:
zmianie ulega rozkład jazdy linii nr 16, która będzie kończyć i rozpoczynać kursy na Dworcu Lokalnym.
uruchomiona zostaje nowa linia nr 56 na trasie Dworaka – Rejtana – Powst. W-wy – Podkarpacka – Boguchwała – Lutoryż – Wisłoczanka – Zarzecze
Nowe rozkłady jazdy w/w linii dostępne są na naszej stronie internetowej.