Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

KROK PO KROKU

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi
po spersonalizowaniu karty;
ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

RKM można odebrać w dowolnym POP.

KROK 2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:
ważna legitymacja szkolna oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją
o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

– Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1

od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30

soboty 8:00 – 14:30

niedziele nieczynne

Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00

soboty i niedziele nieczynne

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku reklamacyjnego. Wniosek reklamacyjny dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP począwszy od dnia 2 października do dnia 30 listopada br.

Informacja o zmianach rozkładów jazdy od 01.10.2018

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 1 października br. zmianie ulegają rozkłady jazdy niżej wymienionych linii:

– linia nr 3 – część kursów zostaje wydłużona na trasie od Boguchwały do Lutoryża,

– linia nr 8 – zmiana godzin kursowania niektórych kursów popołudniowych,

– linia nr 34 – część kursów zostaje wydłużona na trasie od Błękitnego Wzgórza do Kielanówki,

– linia nr 59 – zwiększona została ilość kursów.

Ponadto zostaje uruchomiona linia nr 45 z Rzeszowa do Mogielnicy p. Boguchwałę

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „AUTOBUS PRZYSZŁOŚCI”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Autobus przyszłości” zorganizowany dla dzieci z klas I – VIII Szkół Podstawowych w Rzeszowie z okazji  obchodów 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie został rozstrzygnięty. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Kowalskiej spośród 164 prac wyłoniła laureatów oraz wyróżniła najciekawsze prace.

Przy ocenie dostarczonych prac Komisja Konkursowa kierowała się: zgodnością z tematem, samodzielnością wykonania, walorami artystycznymi oraz pomysłowością i kreatywnością.

Laureatami konkursu w kategorii klas I – III zostali:
I miejsce – Miłosz Sowa – klasa III B, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
II miejsce – Patrycja Świętoń-Pikor – klasa III B, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rzeszowie,
III miejsce – Artur Dudek – klasa III, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

Wyróżnienia w kategorii klas I – III zdobyli:
Alicja Michalak – klasa II A, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
Oliwia Gaj – klasa II, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu,
Karol Cmokowicz – klasa III, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Laureatami konkursu w kategorii klas IV – VIII zostali:
I miejsce – Oliwia Znojek – klasa VII C, Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie,
II miejsce – Bianka Kuzicka – klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
II miejsce – Alina Mishula – klasa VII C, Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie,

Wyróżnienia w kategorii klas IV – VIII zdobyli:
Anastazja Szwajczak – klasa V, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie,
Paweł Bryg – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
Iwona Maziarek – klasa V A, Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 70-lecia komunikacji miejskiej w dniu 29 września o godzinie 17:00 na rzeszowskim Rynku.

Dziękujemy wszystkim uczniom za wykonane prace, a laureatom gratulujemy !
Podziękowania należą się także opiekunom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie.

STUDENT – BILET SEMESTRALNY

Droga Studentko i Drogi Studencie !

Zapraszamy do zakupu biletu semestralnego już dzisiaj !
Wcześniejszy zakup biletu pozwoli Ci uniknąć kolejek, które mogą się pojawić pod koniec września i na początku października.

Cena biletu na wszystkie linie komunikacji miejskiej obowiązującego
od 1 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r. to 179,00 zł, a cena biletu autobus + pociąg, który dodatkowo jest honorowany w pociągach POLREGIO na obszarze ograniczonym stacjami: Wisłoczanka, Strażów, Rudna Wielka oraz Trzciana wynosi 181,00 zł.

Bilety można zakupić:
– przez sklep internetowy erzeszow.pl,
– w biletomatach stacjonarnych,
– w Punktach Obsługi Podróżnego Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

ul. Targowa 1, ul. Grottgera 22, ul. Lisa Kuli 20, Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, C.H. Plaza Rzeszów al. Rejtana 65.

Możliwość zakupu biletu semestralnego mają studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych. Do zakupu biletu semestralnego zapisywanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej potrzebny jest dokument potwierdzający status studenta. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl.